Możesz korzystać z telefonu, portalu użytkownika połączeń, Centrum użytkownika lub aplikacji Webex, aby zarządzać wszystkimi ustawieniami poczty głosowej i jej ustawień. Te ustawienia synchronizują się między aplikacjami po zapisaniu.


Administrator musi włączyć funkcję poczty głosowej, aby można było uzyskać dostęp do różnych ustawień i je skonfigurować. Jeśli nie znajdziesz żadnych ustawień poczty głosowej, takich jak szpilka resetowania, powitania poczty głosowej i powiadomienia, skontaktuj się z administratorem.

Przed rozpoczęciem

Pamiętaj, że użytkownicy usługi Webex nie mogą skonfigurować drugiego konta poczty głosowej.

1

Zaloguj się do https://settings.webex.com .

2

W obszarze Mój profil kliknij opcję Resetuj kod PIN poczty głosowej lub kliknij ikonę i wybierz Resetuj kod PIN poczty głosowej.

Zostanie otwarte okno dialogowe Resetuj kod PIN poczty głosowej.
3

Wprowadź Nowy kod PIN poczty głosowej w następujących wymogach.

 • Musi mieć co najmniej sześć cyfr długości. Tylko cyfry.

 • Nie może to być żaden z poprzednich dziesięciu PIN (dwadzieścia cztery, w przypadku klientów rządowych).


   

  Uwaga: Ten numer jest ustawieniem systemowym.

 • Nie może być odwrotna kolejność starego kodu PIN.

 • Nie może pasować do numerycznej reprezentacji Twojego imienia lub nazwiska.

 • Nie może zawierać numeru telefonu ani numeru wewnętrznego.

 • Nie może zawierać pojedynczych lub grup powtarzających się cyfr (na przykład 228883, 121212 lub 408408).

 • Nie może być sekwencją numeryczną (na przykład 012345 lub 987654).

 • Nie może zawierać numerów wybieranych w linii prostej na klawiaturze numerycznej.

4

Wprowadź ponownie swój kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej i kliknij przycisk Wyślij.

Co zrobić dalej

Po skonfigurowaniu konta poczty głosowej można sprawdzać i słuchać wiadomości głosowych z aplikacji Webex, portalu użytkownika lub telefonu i konfigurować różne ustawienia poczty głosowej, takie jak transkrypcja poczty głosowej, powitania poczty głosowej, powiadomienia poczty głosowej itp.

Przed rozpoczęciem

Pamiętaj, że użytkownicy usługi Webex nie mogą skonfigurować drugiego konta poczty głosowej.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenie > Poczta głosowa.

2

Przejdź do sekcji Kod PIN poczty głosowej , a następnie kliknij opcję Resetuj kod PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź Nowy kod PIN poczty głosowej w następujących wymogach.

 • Musi mieć co najmniej sześć cyfr długości. Tylko cyfry.

 • Nie może to być żaden z poprzednich dziesięciu PIN (dwadzieścia cztery, w przypadku klientów rządowych).


   

  Uwaga: Ten numer jest ustawieniem systemowym.

 • Nie może być odwrotna kolejność starego kodu PIN.

 • Nie może pasować do numerycznej reprezentacji Twojego imienia lub nazwiska.

 • Nie może zawierać numeru telefonu ani numeru wewnętrznego.

 • Nie może zawierać pojedynczych lub grup powtarzających się cyfr (na przykład 228883, 121212 lub 408408).

 • Nie może być sekwencją numeryczną (na przykład 012345 lub 987654).

 • Nie może zawierać numerów wybieranych w linii prostej na klawiaturze numerycznej.

4

Wprowadź ponownie swój kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej i kliknij przycisk Wyślij.

Co zrobić dalej

Po skonfigurowaniu konta poczty głosowej można sprawdzać i słuchać wiadomości głosowych z aplikacji Webex, portalu użytkownika lub telefonu i konfigurować różne ustawienia poczty głosowej, takie jak transkrypcja poczty głosowej, powitania poczty głosowej, powiadomienia poczty głosowej itp.