Pomocník Webex je k dispozici v části Schůzky a Webináře Webex (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebového vysílání).

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé mohou zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzkynebo webináře, přečtěte si téma Nastavení předvoleb plánování schůzek Webex.

1

Na webu Webex přejděte na Předvolby v levém navigačním panelu.

2

Vyberte kartu Plánování .

3

Zaškrtněte políčko Automaticky sdílet hlavní body, záznam a přepis schůzky s účastníky a pozvanými uživateli schůzky a umožnit jim provádět úpravy .

Nyní, když vaše schůzka nebo webinář skončí, pokud byl povolen Webex Assistant, schůzka nebo webinář se odešle všem účastníkům.
Můžete sdílet až 20 jednotlivých zvýraznění najednou.

1

Na levém navigačním panelu přejděte na Schůzky a pak vyberte kartu Dokončeno .

Dokončené schůzky
2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, ze kterého chcete sdílet nejdůležitější informace.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku , proveďte požadované změny a potom klikněte na Uložit změny. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky, a klikněte na Ano .

3

Zaškrtněte políčka vedle zvýraznění, která chcete sdílet.

4

Vyberte Sdílet zvýrazněníSdílení nejdůležitějších bodů a pak klikněte na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných.

5

Zaškrtněte políčko vedle každé osoby, se kterou chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klikněte na Vybrat .

6

Klikněte na Sdílet.

1

Na levém navigačním panelu přejděte na Schůzky a pak vyberte kartu Dokončeno .

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, který chcete sdílet.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte požadované změny a pak vyberte Uložit změny. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky, a klikněte na Ano .

3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzkua vyberte E-mail.

4

Zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete obsah sdílet.

5

Klikněte na Oprávněnía pak vyberte Prohlížeč nebo Editor a určete, jestli každý uživatel může obsah zobrazit nebo upravit.

6

Klikněte na Zpět.

7

(Volitelné) Zadejte úvodní zprávu, kterou chcete zahrnout do e-mailu.

8

Klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři s existujícím prostorem v aplikaci Webex je k dispozici pouze pro weby verze 41.6 a novější.

1

Na levém navigačním panelu přejděte na Schůzky a vyberte kartu Dokončeno .

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte požadované změny a pak vyberte Uložit změny. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky, a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzkua vyberte Webex.

4

Do vyhledávacího pole zadejte název prostoru, ve kterém chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, vyberte prostor a klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři do nového prostoru v aplikaci Webex je k dispozici pouze na webech verze 41.6 a novějších.

1

Na levém navigačním panelu přejděte na Schůzky a vyberte kartu Dokončeno .

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte požadované změny a pak vyberte Uložit změny. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky, a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Upravit schůzkua vyberte Webex.

4

Začněte psát do vyhledávacího pole a vyberte Vytvořit prostor.

5

Pojmenujte prostor a přidejte do něj lidi.


 

Kliknutím na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných uživatelů můžete do nového prostoru přidat účastníky schůzky nebo webináře.

6

Vyberte Sdílet.

1

Na stránce Informace o schůzce klepněte na .

Chcete-li přejít na stránku Informace o schůzce, přečtěte si téma Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného pomocníkem Webex.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klepněte na Úprava schůzky, proveďte změny a klepněte na Uložení změn. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky.

2

Zadejte nebo vyberte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře , a klepněte na Sdílet.


 

Pokud chcete sdílení obsahu s někým ukončit, klepněte Sdílení schůzky a potom klepněte na Oprávnění. Klepněte na šipku rozevíracího seznamu vedle jména osoby a potom klepněte na Odebrat .

Chcete-li ukončit sdílení obsahu schůzky nebo webináře se všemi, klepněte na Ukončit sdílení. Všichni, s nimiž jste sdíleli obsah, už nebudou mít přístup k obsahu schůzky nebo webináře .