Webex-assistent tillgänglig i Meetings och Webex Webinars ( ej tillgängligt för webbsinarer i webbsändningsvyn).

Från och med uppdateringen 41.5 har Webex Webinars stöd för Webex-assistent.

Förutom Meetings och Webinarsmed 41.7-uppdateringen finns Webex-assistent även tillgänglig för Webex-appen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. Se Hitta ditt Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Värdar kan slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet eller webbsinar. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte eller webbsingång, se Konfigurera Webex Meetings inställningar för schemaläggning.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar i det vänstra navigeringsrad.

2

Välj fliken Schemaläggning .

3

Markera kryssrutan Dela automatiskt mötes markerar, spelar in och avskrift med mötesdeltagare och inbjudna och tillåter dem att göra ändringar .

Nu när mötet eller webbsinar avslutats, om Webex-assistent var aktiverat, skickas mötet eller webbsinar till alla deltagare.
Du kan dela upp till 20 individuella höjdpunkter samtidigt.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

Avslutade möten
2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela höjdpunkter från.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Markera kryssrutorna bredvid de höjdpunkter som du vill dela.

4

Välj Dela höjdpunkter ochDela höjdpunkter klicka sedan på Välj personer från mötesdeltagare och inbjudna.

5

Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill dela mötet med eller webbsinarinnehållet med och klicka sedan på Välj.

6

Klicka på Dela.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet ochvälj E-post.

4

Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka Behörigheter och välj sedan Visare eller Redigerare för att ange om varje person kan visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska ingå i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

Att dela innehåll efter möte eller webbsinar till ett befintligt utrymme i Webex-appen är endast tillgängligt för webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbsinaren.

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och spela in något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.
3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj Webex.

4

Skriv in namnet på utrymmet som du vill dela möte eller webbsinarinnehåll till i sökfältet, välj utrymmet och klicka på Dela.

Att dela innehåll efter möte eller webbsinar till ett nytt utrymme i Webex-appen är endast tillgängligt på webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbsinaren.

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic ( Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.
3

Klicka på Redigera mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj Webex.

4

Börja skriva i sökfältet och välj Skapa ett utrymme.

5

Namnge utrymmet och lägg till personer i det.


 

Du kan klicka på Välj personer från mötesdeltagare och inbjudna för att lägga till möten eller webbsdeltagare i det nya utrymmet.

6

Välj Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa möte och webbsinarinnehåll som skapats av Webex-assistent.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, Redigera mötettryck på , gör dina ändringar och tryck på Ssave dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic ( Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötet eller webbsinarinnehåll med och knacka sedan på Dela.


 

För att sluta dela innehåll med någon trycker du på Dela mötet Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

Tryck på Sluta dela för att sluta dela möte eller webbsinarinnehåll med alla. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna nå mötet eller webbsinarinnehåll .