Schůzku můžete zaznamenat s jinou telekonferenční službou; Pokud však používáte jinou službu, ujistěte se, že je připojena ke službě nahrávání. Pokud druhá telekonferenční služba není správně připojena ke službě nahrávání, záznam nebude obsahovat zvuk.


Nejlepších výsledků dosáhnete, když při nahrávání schůzek použijete Webex Audio. Pokud pro schůzku zadáte jinou telekonferenční službu, závisí připojení a kvalita zvuku na této jiné telekonferenční službě a je mimo kontrolu služby Schůzka.

Pokud při nahrávání schůzky plánujete použít jinou telekonferenční službu, ujistěte se, že je telekonference zahrnuta do záznamu, jak je vysvětleno v následujícím postupu.

Pokud ještě nejste připojeni k jiné telekonferenci, zobrazí se průvodce nastavením záznamníku Webex (záznam na serveru).

1

Vyberte Možnost Record other teleconference (Nahrát jinou telekonferenci) .

2

Vyberte Další .

Zobrazí se další stránka průvodce.
3

Zadejte následující informace pro vaši telekonferenční službu:

  • (Povinné) Telefonní číslo : Číslo, které chcete vytočit pro připojení k telekonferenční službě. Číslo nesmí obsahovat jiné znaky, například - — ().
  • Obejít číslici pozdravu : Klíč nebo číslice, kterou lze použít k obejití zvukového pozdravu při volání do telekonferenční služby.
  • Pozastavit před ID uživatele : Počet sekund, které musíte počkat, než budete vyzváni k zadání ID uživatele. 
Poznámka: Pokud se rozhodnete pozdrav obejít, čekání je kratší.
  • (Povinné) ID uživatele: Vaše ID uživatele pro telekonferenční službu. Pokud se zobrazí výzva ke stisknutí klávesy na konci VAŠEHO ID uživatele, nezapomeňte ji uvést. V závislosti na vaší telekonferenční službě může být ID uživatele nazýváno číslem PIN, ID konference, číslem schůzky nebo přístupovým kódem.
  • Pozastavit před pin kódem uživatele : Počet sekund, které musíte počkat od okamžiku, kdy dokončíte zadávání posledního klíče, do okamžiku, kdy budete vyzváni k zadání osobního identifikačního čísla uživatele (PIN) nebo druhého ID uživatele, pokud existuje.
  • PIN uživatele: Vaše osobní identifikační číslo (PIN) nebo druhé ID uživatele, pokud existuje. V závislosti na vaší telekonferenční službě může být kód PIN nazýván číslem PIN, ID uživatele, ID konference, číslem schůzky nebo přístupovým kódem.
4

Vyberte Další .

Systém se pokusí spojit s jinou telekonferenční službou. V horní části stránky průvodce instalací se zobrazí zpráva s informacemi o tom, zda bylo připojení úspěšné.
5

Podle pokynů v Průvodci instalací ověřte, zda je připojení úspěšné.

6

Pokud zpráva v horní části stránky nastavení označuje, že připojení proběhlo úspěšně, a uslyšíte pozdrav, vyberte Spustit nahrávání a zaznamenejte schůzku a zahrňte svou telekonferenci.