Du kan ta opp et møte med en annen telefonkonferansetjeneste. Hvis du bruker en annen tjeneste, må du imidlertid sørge for at den er koblet til opptakstjenesten. Hvis den andre telefonkonferansetjenesten ikke er riktig koblet til opptakstjenesten, vil ikke opptaket inneholde lyd.


Du oppnår best resultat ved å bruke Webex Audio når du spiller inn møter. Hvis du angir en annen telekonferansetjeneste for møtet, avhenger lydtilkoblingen og kvaliteten av den andre telekonferansetjenesten og er utenfor kontrollen av møtetjenesten.

Hvis du har tenkt å bruke en annen telefonkonferansetjeneste når du tar opp et møte, må du sørge for at telefonkonferansen er inkludert i opptaket, som forklart i fremgangsmåten nedenfor.

Hvis du ikke allerede er koblet til den andre telekonferansen, vises installasjonsveiviseren for Webex Recorder (Record on Server) .

1

Velg Spill inn annen telekonferanse .

2

Velg Neste.

Den neste siden i veiviseren vises.
3

Angi følgende informasjon for telefonkonferansetjenesten:

  • (Obligatorisk) Innringingsnummer : Nummeret som skal slås for å koble til telekonferansetjenesten. Nummeret kan ikke inneholde andre tegn, for eksempel - — ().
  • Greeting bypass-siffer : En nøkkel eller et siffer som kan brukes til å omgå lydhilsenen når du ringer inn til telekonferansetjenesten.
  • Pause før bruker-ID : Antall sekunder du må vente før du blir bedt om å angi bruker-IDen. 
Merk: Hvis du velger å omgå hilsenen, er ventetiden kortere.
  • (Obligatorisk) Bruker-ID : Bruker-IDen for telekonferansetjenesten. Hvis du blir bedt om å trykke på en tast på slutten av bruker-ID-en, må du huske å inkludere den. Avhengig av telefonkonferansetjenesten kan en bruker-ID kalles et PIN-nummer, konferanse-ID, møtenummer eller en tilgangskode.
  • Pause før bruker-PIN-kode : Antall sekunder du må vente fra du er ferdig med å skrive inn den siste nøkkelen til du blir bedt om å angi PIN-koden (User Personal Identification Number) eller den andre bruker-IDen, hvis det finnes en.
  • Bruker-PIN:Pin-koden (User Personal Identification Number) eller den andre bruker-IDen, hvis det finnes en. Avhengig av telefonkonferansetjenesten kan en PIN-kode kalles et PIN-nummer, bruker-ID, konferanse-ID, møtenummer eller en tilgangskode.
4

Velg Neste.

Systemet prøver å koble til den andre telefonkonferansetjenesten. Det vises en melding øverst på siden i installasjonsveiviseren for å fortelle deg om tilkoblingen var vellykket.
5

Følg retningslinjene i installasjonsveiviseren for å bekrefte at tilkoblingen er vellykket.

6

Hvis meldingen øverst på oppsettsiden angir at tilkoblingen er vellykket og du hører hilsenen, velger du Start innspilling for å spille inn møtet og inkludere telekonferansen.