תוכל להקליט פגישה עם שירות שיחות אחר; עם זאת, אם אתה משתמש בשירות אחר, ודא שהוא מחובר לשירות ההקלטות. אם שירות שיחת ועידה האחר אינו מחובר כהלכה לשירות ההקלטה, ההקלטה שלך לא תכיל שמע.


לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש ב - Webex Audio בעת הקלטת פגישות. אם תציין שירות שיחת ועידה נוסף עבור הפגישה שלך, חיבור השמע והאיכות שלו תלויים בשירות שיחת ועידה אחר והוא מחוץ לשליטת שירות הישיבות.

אם בכוונתך להשתמש בשירות שיחת ועידה אחר בעת הקלטת פגישה, ודא כי שיחת ועידה זו כלולה בהקלטה שלך כפי שהוסבר בנוהל הבא.

אם אינך מחובר עדיין לשיחת ועידה אחרת, יופיע אשף ההתקנה Webex Recorder (רשומה בשרת).

1

בחר הקלט שיחת ועידה אחרת.

2

בחר את הבא.

העמוד הבא של הקוסם מופיע.
3

ציין את המידע הבא עבור שירות שיחות הטלפון שלך:

  • (חובה) מספר חיוג: המספר שיש לחייג אליו כדי להתחבר לשירות שיחות הטלפון שלך. המספר לא יכול להכיל תווים אחרים, כגון -().
  • ספרת מעקף מברכת: מפתח או ספרה שניתן להשתמש בהם כדי לעקוף את ברכת השמע כאשר אתה מתקשר לשירות שיחות הטלפון שלך.
  • השהה לפני מזהה המשתמש: מספר השניות שעליך להמתין לפני שתתבקש להזין את מזהה המשתמש שלך. 
הערה: אם תבחר לעקוף את הברכה, ההמתנה תהיה קצרה יותר.
  • (חובה) מזהה משתמש: מזהה המשתמש שלך עבור שירות שיחת ועידה. אם תתבקש ללחוץ על מקש בקצה מזהה המשתמש שלך, הקפד לכלול אותו. בהתאם לשירות שיחות הטלפון שלך, מזהה משתמש יכול להיקרא מספר PIN, מזהה ועידה, מספר פגישה או קוד גישה.
  • השהה לפני מספר הזיהוי האישי של המשתמש: מספר השניות שעליך להמתין מרגע שתסיים להזין את המפתח האחרון ועד למועד שבו תתבקש להזין את מספר הזיהוי האישי של המשתמש (PIN) או את מזהה המשתמש השני, אם יש כזה.
  • מספר זיהוי אישי של המשתמש: מספר זיהוי אישי של המשתמש (PIN) או מזהה משתמש שני, אם קיים כזה. בהתאם לשירות שיחת ועידה, מספר PIN יכול להיקרא מספר PIN, מזהה משתמש, מזהה ועידה, מספר פגישה או קוד גישה.
4

בחר את הבא.

המערכת מנסה להתחבר לשירות הטלפוני האחר. הודעה מופיעה בחלק העליון של דף אשף ההתקנה כדי להודיע לך אם החיבור הצליח.
5

פעל לפי ההנחיות באשף ההתקנה כדי לוודא שהחיבור בוצע בהצלחה.

6

אם ההודעה בחלק העליון של דף ההגדרה מציינת שהחיבור הצליח ואתה שומע את הברכה, בחר התחל הקלטה כדי להקליט את הפגישה שלך ולכלול את שיחת הטלפון שלך.