Du kan spela in ett möte med en annan telekonferenstjänst. Men om du använder en annan tjänst ska du säkerställa att den är ansluten till inspelningstjänsten. Om den andra telekonferenstjänsten inte är korrekt ansluten till inspelningstjänsten kommer din inspelning inte att innehålla något ljud.


För bästa resultat, använd Webex-ljud vid inspelning av möten. Om du anger en annan telekonferenstjänst till ditt möte kommer ljudanslutningen och kvaliteten att beror på den andra telekonferenstjänsten och ligger utanför -mötestjänstens kontroll.

Om du planerar att använda en annan telekonferenstjänst när du spelar in ett möte ska du säkerställa att telekonferensen är inkluderad i din inspelning, som beskrivs i följande förfarande.

Om du inte redan är ansluten till den andra telekonferensen kommer installationsguiden Webex-inspelare (Spela in på server) att visas.

1

Välj Spela in annan telekonferens .

2

Välj Nästa .

Nästa sida i guiden visas.
3

Ange följande information om din telekonferenstjänst:

  • (Obligatoriskt) Inringningsnummer: Numret för att ringa upp för att ansluta till din telekonferenstjänst. Numret får inte innehålla andra tecken, t.ex. - — ().
  • Förbikopplingssiffra för hälsningsfras: En tangent eller siffra som kan användas för att förbikoppla ljudhälsningen när du ringer in till din telekonferenstjänst.
  • Paus före användar-id: Antalet sekunder som du måste vänta innan du blir ombedd att ange ditt användar-id. 
Obs! Om du väljer att förbigå hälsningen är väntetiden kortare.
  • (Obligatoriskt) Användar-ID: användar-id konto för telekonferenstjänsten. Om du ombeds att trycka på en knapp i slutet av ditt användar-ID ska du se till att göra det. Beroende på din telekonferenstjänst kan ett användar-ID kallas för en PIN-kod, ett konferens-ID, ett mötesnummer eller en åtkomstkod.
  • Paus före användar-PIN: Antalet sekunder du måste vänta från den tid du har angett den sista tangenten till den tidpunkt då du ombeds att ange ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller andra användar-id, om något finns.
  • Användar-PIN-kod: Ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller användar-id andra pinkod, om det finns en sådan. Beroende på din telekonferenstjänst kan en PIN-kod kallas för ett PIN-kodnummer, användar-ID, konferens-ID, mötesnummer eller en åtkomstkod.
4

Välj Nästa .

Systemet försöker ansluta till den andra telekonferenstjänsten. Ett meddelande visas överst på sidan för konfigurationsguiden och informerar dig om anslutningen lyckades.
5

Följ riktlinjerna i konfigurationsguiden för att bekräfta att anslutningen lyckades.

6

Om meddelandet högst upp på inställningssidan indikerar att anslutningen lyckades och du hör hälsningen ska du välja Starta inspelning för att spela in mötet och inkludera din telekonferens.