Spela in ett Cisco Webex-möte med andra telekonferenser

Du kan spela in ett möte som använder en annan telekonferens-ljudtjänst så att du kan spela in och gå igenom vad som har ägt rum i ditt möte.

Den här uppgiften

Du kan spela in ett möte med en annan telekonferenstjänst. Men om du använder en annan tjänst ska du säkerställa att den är ansluten till inspelningstjänsten. Om den andra telekonferenstjänsten inte är korrekt ansluten till inspelningstjänsten kommer din inspelning inte att innehålla något ljud.

  

För bästa resultat använder du Cisco Webex Audio när du spelar in möten. Om du anger en annan telekonferenstjänst för ditt möte kommer ljudanslutningen och kvaliteten att bero på den andra telekonferenstjänsten och ligger utanför WebEx-mötestjänstens kontroll.

Om du planerar att använda en annan telekonferenstjänst när du spelar in ett möte ska du säkerställa att telekonferensen är inkluderad i din inspelning, som beskrivs i följande förfarande.

Om du inte redan är ansluten till den andra telekonferensen kommer guiden Konfiguration av Webex-inspelare (spela in på server) att visas.

  1 Välj Spela in annan telekonferens.
  2 Välj Nästa. Nästa sida i guiden visas.
  3 Ange följande information om din telekonferenstjänst:
  • (Obligatoriskt) Inringningsnummer: Nummer att ringa till för att ansluta till din telekonferenstjänst. Numret får inte innehålla andra tecken, t.ex. - — ().
  • Siffra för att förbigå hälsning: En tangent eller siffra som kan användas för att förbigå ljudhälsningen när du ringer in till din telekonferenstjänst.
  • Pausa innan användar-ID: Antalet sekunder som du måste vänta innan du uppmanas att ange ditt användar-ID. 
Obs! Om du väljer att förbigå hälsningen är väntetiden kortare.
  • (Obligatoriskt) Användar-ID: Ditt användar-ID för telekonferenstjänsten. Om du ombeds att trycka på en knapp i slutet av ditt användar-ID ska du se till att göra det. Beroende på din telekonferenstjänst kan ett användar-ID kallas för en PIN-kod, ett konferens-ID, ett mötesnummer eller en åtkomstkod.
  • Pausa före användar-PIN: Antal sekunder du måste vänta efter att du har tryckt på den sista tangenten tills du blir ombedd att ange ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller ett andra användar-ID, om något sådant finns.
  • Användar-PIN-kod: Ditt användaridentifikationsnummer (PIN-kod) eller sekundära användar-ID, om något sådant finns. Beroende på din telekonferenstjänst kan en PIN-kod kallas för ett PIN-kodnummer, användar-ID, konferens-ID, mötesnummer eller en åtkomstkod.
  4 Välj Nästa. Systemet försöker ansluta till den andra telekonferenstjänsten. Ett meddelande visas överst på sidan för konfigurationsguiden och informerar dig om anslutningen lyckades.
  5 Följ riktlinjerna i konfigurationsguiden för att bekräfta att anslutningen lyckades.
  6 Om meddelandet överst på konfigurationssidan indikerar att anslutningen lyckades och du hör hälsningen, Välj Starta inspelning för att spela in mötet och inkludera din telekonferens.

  Var den här artikeln användbar?