U kunt een vergadering opnemen met een andere teleconferentieservice. Als u echter een andere service gebruikt, moet u wel controleren of deze met de opnameservice is verbonden. Als de andere teleconferentieservice niet op de goede manier met de opnameservice is verbonden, bevat uw opname geen audio.


Voor het beste resultaat gebruikt u Webex-audio om vergaderingen op te nemen. Als u een andere teleconferentieservice voor uw vergadering opgeeft, hangen de audioverbinding en de kwaliteit van die andere teleconferentieservice af. De -vergaderingservice heeft hier geen controle over.

Als u van plan bent inderdaad een andere teleconferentieservice voor het opnemen van een vergadering te gebruiken, moet u controleren of uw opname de teleconferentie bevat. Dit wordt in de volgende procedure uitgelegd.

Als u nog geen verbinding met de andere teleconferentie hebt ingesteld, wordt de wizard Instellingen Webex-recorder (opnemen op server) weergegeven.

1

Selecteer Andere teleconferentie opnemen .

2

Selecteer Volgende .

De volgende pagina van de wizard wordt weergegeven.
3

Geef de volgende informatie voor uw teleconferentieservice op:

  • (Vereist) Inbelnummer: het nummer dat u moet bellen om verbinding te maken met uw teleconferentieservice. Het nummer mag geen andere tekens bevatten, zoals - — ().
  • Cijfer voor het omzeilen van de begroeting: een toets die of een cijfer dat kan worden gebruikt om voorbij de audiobegroeting te komen wanneer u inbelt bij uw teleconferentieservice.
  • Onderbreken voor Gebruikers-id: het aantal seconden dat u moet wachten voordat u wordt gevraagd uw wachtwoord in Gebruikers-id. 
Opmerking: als u ervoor kiest de begroeting over te slaan, hoeft u minder lang te wachten.
  • (Vereist) Gebruikers-id: Gebruikers-id de teleconferentieservice. Als u wordt gevraagd aan het eind van uw gebruikers-id een toets in te drukken, moet u ervoor zorgen dat u deze insluit. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een gebruikers-id ook een pincode, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
  • Onderbreken voor gebruikerspincode: het aantal seconden dat u moet wachten vanaf de tijd dat u de laatste toets hebt invoeren tot het tijdstip dat u wordt gevraagd uw pincode of een tweede Gebruikers-id in te voeren, indien van tevoren.
  • Gebruikerspincode: uw gebruikerspincode of een tweede pincode Gebruikers-id, indien deze wordt pincode. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een pincode ook een PIN, gebruikers-id, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
4

Selecteer Volgende .

Het systeem probeert verbinding met de andere teleconferentieservice te maken. Boven aan het pagina in de configuratiewizard wordt een bericht weergegeven om aan te geven of de verbinding is gelukt.
5

Volg de stappen in de configuratiewizard om te verifiëren of de verbinding is gelukt.

6

Als in het bericht bovenaan de instellingenpagina wordt aangegeven dat er verbinding is gemaakt en u het welkomstbericht hoort, selecteert u Opname starten om uw vergadering op te nemen en uw teleconferentie in te nemen.