Een Cisco Webex–vergadering opnemen met andere teleconferenties

U kunt een vergadering opnemen die een andere audioservice voor teleconferenties gebruikt, zodat u kunt vastleggen en bekijken wat er tijdens uw vergadering heeft plaatsgevonden.

Over deze taak

U kunt een vergadering opnemen met een andere teleconferentieservice. Als u echter een andere service gebruikt, moet u wel controleren of deze met de opnameservice is verbonden. Als de andere teleconferentieservice niet op de goede manier met de opnameservice is verbonden, bevat uw opname geen audio.

  

Voor het beste resultaat gebruikt u Cisco Webex-audio om vergaderingen op te nemen. Als u een andere teleconferentieservice voor uw vergadering opgeeft, hangen de audioverbinding en de kwaliteit van die andere teleconferentieservice af. De Webex-vergaderingservice heeft hier geen controle over.

Als u van plan bent inderdaad een andere teleconferentieservice voor het opnemen van een vergadering te gebruiken, moet u controleren of uw opname de teleconferentie bevat. Dit wordt in de volgende procedure uitgelegd.

Als u nog geen verbinding met de andere teleconferentie hebt gemaakt, wordt de wizard Installatie Webex-recorder (opnemen op server) weergegeven.

  1 Selecteer Andere teleconferentie opnemen.
  2 Selecteer Volgende. De volgende pagina van de wizard wordt weergegeven.
  3 Geef de volgende informatie voor uw teleconferentieservice op:
  • (Vereist) Inbelnummer: dit is het telefoonnummer dat u moet bellen om verbinding met uw teleconferentieservice te maken. Het nummer mag geen andere tekens bevatten, zoals - — ().
  • Cijfer voor overslaan begroetingsbericht: dit is een toets die of een cijfer dat kan worden gebruikt om de audiobegroeting over te slaan wanneer u inbelt in een teleconferentieservice.
  • Onderbreken voor gebruikers-id: het aantal seconden dat u moet wachten voordat u wordt gevraagd uw gebruikers-id in te voeren. 
Opmerking: als u ervoor kiest de begroeting over te slaan, hoeft u minder lang te wachten.
  • (Vereist) Gebruikers-id: dit is uw gebruikers-id voor de teleconferentieservice. Als u wordt gevraagd aan het eind van uw gebruikers-id een toets in te drukken, moet u ervoor zorgen dat u deze insluit. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een gebruikers-id ook een pincode, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
  • Onderbreken voor gebruikerspincode: het aantal seconden dat u na het invoeren van het laatste nummer moet wachten tot u wordt gevraagd uw gebruikerspincode of een tweede gebruikers-id, indien deze wordt gebruikt, in te voeren.
  • Gebruikerspincode: uw gebruikerspincode of een tweede gebruikers-id, indien deze wordt gebruikt. Afhankelijk van de teleconferentieservice kan een pincode ook een PIN, gebruikers-id, conferentie-id, vergaderingsnummer of een toegangscode worden genoemd.
  4 Selecteer Volgende. Het systeem probeert verbinding met de andere teleconferentieservice te maken. Boven aan het pagina in de configuratiewizard wordt een bericht weergegeven om aan te geven of de verbinding is gelukt.
  5 Volg de stappen in de configuratiewizard om te verifiëren of de verbinding is gelukt.
  6 Als het bericht bovenaan de instellingenpagina dat aangeeft de verbinding is gelukt en u de begroeting hoort, selecteert u Opname starten uw vergadering opnemen en uw teleconferentie opnemen.

  Vond u dit artikel nuttig?