Egy értekezletet rögzíthet egy másik telekonferencia-szolgáltatással; ha azonban másik szolgáltatást használ, győződjön meg arról, hogy az csatlakozik a felvételi szolgáltatáshoz. Ha a másik telekonferencia-szolgáltatás nincs megfelelően csatlakoztatva a felvételi szolgáltatáshoz, a felvétel nem tartalmaz hangot.


A legjobb eredmény érdekében használja a Webex Audio-t értekezletek rögzítésekor. Ha egy másik telekonferencia-szolgáltatást ad meg az értekezlethez, a hangkapcsolat és a minőség a másik telekonferencia-szolgáltatástól függ, és kívül esik az Értekezlet szolgáltatás ellenőrzésén.

Ha értekezlet rögzítésekor egy másik telekonferencia-szolgáltatást szeretne használni, győződjön meg arról, hogy a telekonferencia szerepel a felvételben, amint azt az alábbi eljárás ismerteti.

Ha még nem csatlakozik a másik telekonferenciahoz, megjelenik a Webex Recorder (Record on Server) telepítővarázsló.

1

Válassza a Más telekonferencia rögzítése lehetőséget.

2

Válassza a Tovább lehetőséget.

Megjelenik a varázsló következő oldala.
3

Adja meg a következő információkat a telekonferencia-szolgáltatáshoz:

  • (Kötelező) Betárcsázási szám : A telekonferencia-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz tárcsázandó szám. A szám nem tartalmazhat más karaktereket, például - — ().
  • Üdvözlő megkerülő számjegy: Olyan kulcs vagy számjegy, amely a telekonferencia-szolgáltatáshoz való behíváskor megkerülheti a hang greetingot.
  • Szünet a felhasználói azonosító előtt : Az a másodpercszám, amelyet meg kell várnia, mielőtt meg kell adnia a felhasználói azonosítót. 
Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy megkerüli az üdvözlést, a várakozás rövidebb.
  • (Kötelező) Felhasználói azonosító : A telekonferencia szolgáltatás felhasználói azonosítója. Ha a rendszer arra kéri, hogy nyomjon meg egy kulcsot a felhasználói azonosító végén, feltétlenül adja meg. A telekonferencia-szolgáltatástól függően a felhasználói azonosítót PIN-kódnak, konferenciaazonosítónak, értekezletszámnak vagy hozzáférési kódnak lehet nevezni.
  • Szünet a felhasználói PIN-kód előtt : Az utolsó kulcs megadásától kezdve várandó másodpercek száma a felhasználó személyi azonosítószámának (PIN-kódja) vagy második felhasználói azonosítójának megadásáig, ha van ilyen.
  • Felhasználói PIN-kód : A felhasználó személyi azonosító száma (PIN-kódja) vagy második felhasználói azonosítója, ha van. A telekonferencia-szolgáltatástól függően a PIN-kódot PIN-kódnak, felhasználói azonosítónak, konferenciaazonosítónak, értekezletszámnak vagy hozzáférési kódnak lehet nevezni.
4

Válassza a Tovább lehetőséget.

A rendszer megpróbál csatlakozni a másik telekonferencia-szolgáltatáshoz. A telepítővarázsló lap tetején egy üzenet jelenik meg, amely tudatja Önrel, hogy a kapcsolat sikeres volt-e.
5

A Telepítő varázsló irányelveit követve ellenőrizheti, hogy a kapcsolat sikeres-e.

6

Ha a beállítási lap tetején lévő üzenet azt jelzi, hogy a kapcsolat sikeres, és hallja az üdvözlést, válassza a Felvétel indítása lehetőséget az értekezlet rögzítéséhez, és vegye fel a telekonferencia felvételét.