Stáhněte si Editor nahrávek

Soubory NBR (Network-Based Recording) nelze upravovat; Hostitelé však mohou zkrátit počáteční a koncový čas záznamu a mohou také řídit, které panely se zobrazí. Soubory NBR můžete exportovat do formátu WMV, MP4 nebo Flash a poté je upravit pomocí editoru jiného výrobce, jako je Windows Movie Maker.

Než začnete

Tento článek se vztahuje pouze na plány Enterprise.

1

Přihlaste se na web Webex a přejděte na stránku Podpora > stahování .

2

Přejděte dolů na Rekordéry a přehrávačea pak vyberte Nahrávání a přehrávání .

3

Přejděte dolů na Webex Recorder, vyberte Stáhnout a postupujte podle pokynů.

Zde je Webex Recording Editor.

1

Přejděte na webex > Webex > Webex Recorder &Player > Webex Recording Editor.

2

Vyberte Soubor > Otevřít .

3

Vyhledejte soubor, který chcete upravit, a klikněte na Otevřít.

Pomocí Editoru nahrávek Webex můžete záznam upravovat takto:

Do

Klikněte

Spuštění přehrávání

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Zastavit přehrávání

Převinout zpět 10 sekund a pokračovat v přehrávání od tohoto okamžiku

Přejděte na značku výchozího bodu předchozího segmentu a pokračujte v přehrávání. Zakázáno, pokud nejsou definovány žádné segmenty.

Přejděte na značku výchozího bodu dalšího segmentu a pokračujte v přehrávání. Zakázáno, pokud nejsou definovány žádné segmenty.

Rychle vpřed o 10 sekund a pokračujte v přehrávání od tohoto okamžiku

Úprava hlasitosti přehrávání

Vypnutí nebo zapnutí zvuku

Po otevření záznamu v Editoru nahrávek Webex udělejte následující kroky:

Výběr

Postupujte takto

10sekundový snímek

Klikněte na miniaturu snímku ve video nebo zvukové stopě.

Část nahrávky

Klikněte a přetáhněte video nebo zvukovou stopu.

Bod pro indikátor aktuální polohy

Aktuální indikátor polohy je bod na časové ose záznamu, pro který se data aktuálně zobrazují v prohlížeči.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Poklikejte na požadovaný bod na časové ose.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku a pak vyberte Nastavit aktuální umístění.

  • Vyberte snímek nebo segment a přejděte na Ovládací > Nastavit aktuální umístění .

Definovaný segment

Klikněte kamkoli v oblasti značek nad definovaným segmentem.

Pouze video nebo pouze zvuk

Klikněte na selektor skladby pro skladbu, kterou nechcete vybrat. To ponechává druhou stopu aktivní.

1

Po otevření záznamu v Editoru nahrávání Webex klikněte na video nebo zvukovou stopu. Přetáhněte kurzor přes snímky, které chcete přidat nebo upravit zvuk.

2

Přejděte na Upravit > Dub Audio .

3

Ověřte časy Zahájení a Konec.

4

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Možnost Popis
Nahrávání zvuku
  1. Vyberte Mikrofon.

  2. Klikněte na Nahráta potom nahrajte zvuk.

  3. Po dokončení klikněte na Zastavit.

Vložení zvukového souboru

  1. Vyberte Externí zvukový soubor (WAV).

  2. Klikněte na Procházet a vyberte soubor .wav, který chcete vložit.

5

Klikněte na tlačítko OK.

6

Kliknutím na Přehrát zobrazíte náhled zvuku.

1

Po otevření záznamu v Editoru nahrávání Webexu spusťte přehrávání. Indikátor Uplynulý čas slouží k identifikaci začátku a konce obsahu, který chcete odstranit.

2

Zastavte přehrávání. Kliknutím a přetažením ve stopě videa nebo zvuku vyberte přibližnou část, kterou chcete odstranit.

3

Vyberte Upravit > Vymazat .

4

V případě potřeby upravte počáteční a koncový čas záznamu a klikněte na OK.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webexu klikněte a přetáhněte video nebo zvukovou stopu a vyberte přibližný segment, který chcete definovat.

2

Přejděte na segment > Definovat segment .

3

Zadejte název segmentu. Název je viditelný v přehrávači Webex, a to posouváním na Ovládací prvky > Segment > Přejít na .

4

V případě potřeby upravte počáteční a koncový čas záznamu. Než budete moci pomocí tlačítek se šipkami upravit čas, klikněte na libovolné místo v časovém poli.

5

Klikněte na tlačítko OK.

1

Po otevření záznamu v Editoru záznamů Webex vyberte segment, který chcete přesunout někam jinam.

2

Přejděte na Upravit > Vyjmout .

3

Přesuňte indikátor aktuální polohy tam, kam chcete segment přemístit.

4

Přejděte na Upravit > Vložit .

Do jiného záznamu můžete vložit celý soubor záznamu Webex (WRF).

1

V Editoru nahrávek Webex udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vložit nahrávku napravo od konkrétního snímku, vyberte snímek na časové ose.
  • Pokud chcete vložit záznam na přesném místě na časovou osu, umístěte indikátor aktuální polohy na místo, kam chcete záznam vložit.
2

Přejděte na Upravit > Vložit záznam .

3

V případě potřeby upravte čas vložení. Než budete moci pomocí tlačítek se šipkami upravit čas, klikněte na libovolné místo v časovém poli.

4

Vyberte Vybrat soubor ,vyhledejte soubor záznamu Webex (WRF), který chcete vložit do záznamu, a pak zvolte Otevřít.