Hämta inspelningsredigerare

Du kan inte redigera NBR-filer (Network-Based Recording). Däremot kan värdar trunkera inspelningens start- och sluttid och även styra vilka paneler som visas. NBR-filer kan också exporteras till WMV-, MP4- eller Flash-format och sedan redigeras med ett redigeringsprogram från tredje part, såsom Windows Movie Maker.

Innan du börjar

Den här artikeln gäller endast för företagsplanering.

1

Logga in på din Webex-webbplats och gå sedan till Support > Hämtningar.

2

Bläddra nedåt till Inspelare och spelare och klicka på Inspelning och uppspelning.

3

Bläddra nedåt till Webex-inspelare, klicka på Hämta och följ anvisningarna.

Här är Webex-inspelningsredigeraren.

1

Gå till Alla program > Webex > Webex-inspelare & Player > Webex-inspelningsredigerare .

2

Välj Arkiv > Öppna .

3

Leta upp filen du vill redigera och klicka på Öppna.

Med Webex-inspelningsredigeraren kan du redigera din inspelning enligt följande:

Till

Klicka

Starta uppspelningen

Pausa eller återuppta uppspelningen

Stoppa uppspelning

Spola tillbaka 10 sekunder och fortsätt uppspelningen från den punkten

Hoppa till föregående segments startmarkör och fortsätt uppspelningen. Om inga segment är definierade är den inaktiverad.

Hoppa till nästa segments startmarkör och fortsätt uppspelningen. Om inga segment är definierade är den inaktiverad.

Snabbspola framåt 10 sekunder och fortsätt uppspelningen från den punkten

Justerar uppspelningsvolymen

Slå av och på ljud

När du har öppnat inspelningen i Webex-inspelningsredigeraren gör du följande:

För att välja

Följ dessa steg

En 10 sekunders ögonblicksbild

Klicka på miniatyrbilden i video- eller ljudspåret.

En del av en inspelning

Klicka och dra i video- eller ljudspåret.

En punkt för den aktuella platsindikatorn

Den aktuella platsindikatorn är punkten på inspelningens tidsaxel som motsvarar den data som för närvarande visas i visaren.

Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på önskad punkt i tidsaxeln.

  • Högerklicka på en markör och välj sedan Ställ in aktuell plats.

  • Välj en ögonblicksbild eller ett segment och gå sedan till Kontroll > Ställ in aktuell plats .

Ett definierat segment

Klicka på valfri plats i markörområdet ovanför det definierade segmentet.

Endast video eller endast ljud

Klicka på spårväljaren för det spår du inte vill markera. Detta lämnar det andra spåret aktivt.

1

När du öppnat en inspelning i Webex-inspelningsredigeraren klickar du i video- eller ljudspåret. Dra markören över bildrutorna som du vill lägga till eller redigera ljud från.

2

Gå till Redigera > Dubba ljud.

3

Bekräfta tider för Start och Slut.

4

Gör något av följande:

Alternativ Beskrivning
Spela in ljud
  1. Välj Mikrofon.

  2. Klicka på Spela in och spela sedan in ditt ljud.

  3. När du är klar klickar du på Stopp.

Infoga en ljudfil

  1. Välj Extern ljudfil (WAV).

  2. Klicka på Bläddra och välj .wav-filen som du vill infoga.

5

Klicka på Okej.

6

Klicka på Spela upp för att förhandsgranska ljudet.

1

När du öppnat en inspelning i Webex-inspelningsredigeraren startar du uppspelningen. Använd indikatorn för tid som gått för att identifiera början och slutet på det innehåll som du vill ta bort.

2

Stoppa uppspelning. Klicka och dra video- och ljudspåret för att välja den ungefärliga sektion som du vill ta bort.

3

Välj Redigera > Rensa .

4

Justera inspelningens start- och sluttid vid behov och klicka sedan på OK.

1

När du öppnat en inspelning i Webex-inspelningsredigeraren klickar och drar du i video- eller ljudspåret för att välja det ungefärliga segmentet som du vill definiera.

2

Gå till Avsnittet > Definiera avsnitt .

3

Ange ett namn för segmentet. Namnet visas i Webex-spelaren när du bläddrar till Kontroller > Avsnitt > gå till .

4

Justera inspelningens start- och sluttid vid behov. Innan du kan använda pilknapparna för att justera tiden måste du klicka var som helst inuti tidsrutan.

5

Klicka på Okej.

1

När du har öppnat en inspelning i Webex-inspelningsredigeraren markerar du det avsnitt som du vill flytta till en annan plats.

2

Gå till Redigera > klipp ut .

3

Flytta indikatorn för aktuell plats till platsen dit du vill flytta segmentet.

4

Gå till Redigera > Klistra in .

Du kan infoga en hel Webex-inspelningsfil (WRF) i en annan inspelning.

1

I Webex-inspelningsredigeraren gör du något av följande:

  • Om du vill infoga en inspelning till höger om en specifik ögonblicksbild väljer du en ögonblicksbild på tidslinjen.
  • Om du vill infoga en inspelning vid en exakt punkt på tidsaxeln, flyttar du indikatorn för den aktuella platsen till platsen där du vill infoga inspelningen.
2

Gå till Redigera > Infoga inspelning .

3

Justera vid behov infogningstiden. Innan du kan använda pilknapparna för att justera tiden måste du klicka var som helst inuti tidsrutan.

4

Markera Välj fil , leta upp denWebex-inspelningsfil (WRF) som du vill infoga i din inspelning och välj sedan Öppna .