הורדת עורך ההקלטות

אין באפשרותך לערוך קבצי NBR (הקלטה מבוססת-רשת); עם זאת, מארחים יכולים לחתוך את זמני ההתחלה והסיום של ההקלטה ולקבוע גם אילו תבניתוצגו. ניתן לייצא קבצי NBR לתבנית WMV, MP4 או Flash ולאחר מכן לערוך אותם באמצעות עורך צד שלישי כגון Windows Movie Maker.

לפני שאתה מתחיל

מאמר זה חל על תוכניות ארגוניות בלבד.

1

היכנס לאתר Webex ולאחר מכן עבור אל תמיכה > הורדות.

2

גלול למטה אל רשמקולים ונגנים ולאחר מכן בחר הקלטה והשמעה.

3

גלול למטה אל רשמקול Webex, בחר באפשרות הורדה ופעל בהתאם להנחיות.

לפניך עורך ההקלטות Webex.

1

עבור אל כל התוכניות > Webex > רשמקול ונגן Webex > עורך ההקלטות של Webex.

2

בחר קובץ > פתיחה.

3

אתר את הקובץ שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ על פתיחה.

באמצעות עורך ההקלטות של Webex, ניתן לערוך את ההקלטה באופן הבא:

אל

לחץ על

התחלה את השמעת ההקלטה

השהה או חדש את השמעת ההקלטה

עצור את השמעת ההקלטה

הרץ אחורה 10 שניות והמשך להשמיע מנקודה זו

קפוץ לסמן נקודת ההתחלה של הקטע הקודם והמשך בהשמעה. לא זמין אם לא מוגדרים מקטעים.

קפוץ לסמן נקודת ההתחלה של הקטע הבא והמשך בהשמעה. לא זמין אם לא מוגדרים מקטעים.

העבר מהר קדימה 10 שניות והמשך השמעה מהנקודה הזו

התאמת עוצמת הקול של ההשמעה

הפעל או בטל שמע

לאחר שתפתח את ההקלטה בעורך ההקלטות של Webex, בצע את הפעולות הבאות:

כדי לבחור

בצע את השלבים הבאים

תמונה של 10 שניות

לחץ על שקופית תמונה ממוזערת ברצועת הווידאו או השמע.

חלק מהקלטה

לחץ וגרור ברצועת הווידאו או השמע.

נקודה למחוון 'מיקום נוכחי'

מחוון המיקום הנוכחי הוא הנקודה בציר הזמן של ההקלטה שהנתונים מופיעים כרגע במציג.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ לחיצה כפולה בנקודה הרצויה בציר הזמן.

  • לחץ לחיצה ימנית על סמן ולאחר מכן בחר באפשרות קבע מיקום נוכחי.

  • בחר תצלום בזק או מקטע ולאחר מכן עבור לפקד > הגדר את המיקום הנוכחי.

מקטע מוגדר

לחץ במקום כלשהו באזור הסמנים מעל למקטע המוגדר.

רק וידאו, או רק שמע

לחץ על בורר הרצועות עבור הרצועה שאינך מעוניין לבחור. הפעולה משאירה את הרצועה האחרת פעילה.

1

לאחר פתיחת הקלטה בעורך ההקלטות של Webex, לחץ על נקודה כלשהי בסרטון או ברצועת שמע. גרור את הסמן לרוחב המסגרות שברצונך להוסיף או לערוך את השמע מהן.

2

עבור אל עריכה > הוספת שמע.

3

בדוק זמני התחלה וסיום.

4

בצע אחת מהפעולות הבאות:

אפשרות תיאור
כדי להקליט שמע
  1. בחר מיקרופון.

  2. לחץ על הקלטה ולאחר מכן הקלט את השמע.

  3. לסיום, לחץ על עצור.

כדי להוסיף קובץ שמע

  1. בחר קובץ שמע חיצוני (WAV).

  2. לחץ על עיון ולאחר מכן בחר קובץ wav. שברצונך להוסיף.

5

לחץ על אישור.

6

לחץ על הפעל כדי להציג את השמע בתצוגה מקדימה.

1

לאחר שתפתח הקלטה בעורך ההקלטות של Webex, התחל את השמעת ההקלטה. השתמש במחוון הזמן שחלף כדי לזהות את תחילתו וסופו של התוכן שברצונך למחוק.

2

עצור את השמעת ההקלטה. לחץ וגרור ברצועת הווידאו או השמע כדי לבחור את המקטע המשוער שברצונך למחוק.

3

בחר באפשרות ערוך > נקה.

4

כוונן את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה, במידת הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.

1

לאחר שתפתח הקלטה בעורך ההקלטות של Webex , לחץ וגרור ברצועת הווידאו או השמע כדי לבחור את הקטע המשוער שברצונך להגדיר.

2

עבור אל מקטע > הגדרת קטע.

3

הקלד שם עבור המקטע. תוכל להציג את השם בנגן Webex על-ידי גלילה אל פקדים > מקטע > עבור אל.

4

כוונן את זמן ההתחלה והסיום של ההקלטה, במידת הצורך. לחץ במקום כלשהו בתיבה 'זמן' ורק לאחר מכן תוכל להשתמש בלחצני החצים כדי לכוונן את הזמן.

5

לחץ על אישור.

1

לאחר שתפתח הקלטה בעורך ההקלטות של Webex, בחר את המקטע שברצונך להעביר למקום אחר.

2

עבור אל עריכה > גזור.

3

הזז את מחוון המיקום הנוכחי למקום שבו ברצונך להעביר את המקטע.

4

עבור אל עריכה > הדבקה.

ניתן להכניס קובץ הקלטה של Webex (קובץ WRF) להקלטה אחרת בשלמותו.

1

בעורך ההקלטות של Webex, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להכניס הקלטה מימין לתמונה ספציפית, בחר תמונה בציר הזמן.
  • אם ברצונך להכניס הקלטה במיקום מדויק בציר הזמן, מקם את מחוון המיקום הנוכחי במקום שבו ברצונך להכניס את ההקלטה.
2

עבור אל עריכה > הכנסת הקלטה.

3

כוונן את זמן ההוספה במידת הצורך. לחץ במקום כלשהו בתיבה 'זמן' ורק לאחר מכן תוכל להשתמש בלחצני החצים כדי לכוונן את הזמן.

4

בחר באפשרות בחר קובץ , אתר את קובץ ההקלטה של Webex (קובץ wrf.) שברצונך להכניס להקלטה ולאחר מכן בחר באפשרות פתח.