De opname-editor downloaden

U kunt geen NBR-bestanden (netwerkopnamen) bewerken. Hosts kunnen echter de begin- en eindtijd van de opname afkappen en ook beheren welke deelvensters worden weergegeven. U kunt ook NBR-bestanden exporteren naar WMV-, MP4- of Flash-indeling en deze vervolgens bewerken in een editor van derden, zoals Windows Movie Maker.

Voordat u begint

Dit artikel is alleen van toepassing op ondernemingsplannen.

1

Meld u aan bij uw WebEx- site en ga vervolgens naar ondersteuning voor >- downloads.

2

Blader omlaag naar Recorders en spelers en selecteer Opnemen en afspelen.

3

Blader omlaag naar Webex-recorder, selecteer Downloaden en volg de aanwijzingen op.

Dit is de Webex-opname-editor.

1

Ga naar alle Programma's > WebEx > WebEx-recorder > WebEx-opname-editor.

2

Selecteer bestand > Open.

3

Zoek het bestand dat u wilt bewerken en klik op Openen.

Met de WebEx opname-editor kunt u uw opname als volgt bewerken:

Aan

Klikken

Het afspelen starten

Afspelen onderbreken of hervatten

Afspelen stoppen

10 seconden terugspoelen en het afspelen vanaf dat punt vervolgen

Terugspringen naar de startpuntmarkering van het vorige segment en het afspelen vervolgen. Is uitgeschakeld als er geen segmenten zijn gedefinieerd.

Springen naar de startpuntmarkering van het volgende segment en het afspelen vervolgen. Is uitgeschakeld als er geen segmenten zijn gedefinieerd.

10 seconden vooruitspoelen en het afspelen vanaf dat punt vervolgen

Het afspeelvolume aanpassen

De audio uit- of inschakelen

Nadat u de opname in de WebEx opname-editor hebt geopend, gaat u als volgt te werk:

Gewenste selectie

Handelingen

Een snapshot van 10 seconden

Klik op een miniatuurdia in het video- of audiospoor.

Een deel van een opname

Klik en sleep in het video- of audiospoor.

Een punt voor de Huidige locatie-indicator

De Huidige locatie-indicator is het punt op de tijdlijn van de opname waarvan de gegevens momenteel in de viewer worden weergegeven.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het gewenste punt op de tijdlijn.

  • Klik met de rechtermuisknop op een markering en selecteer Huidige locatie instellen.

  • Selecteer een momentopname of segment en ga vervolgens naar Besturing > de huidige locatie instellen.

Een gedefinieerd segment

Klik op een willekeurige plaats in het gedeelte met markeringen boven het gedefinieerde segment.

Alleen video of alleen audio

Klik op de spoorkiezer voor het spoor dat u niet wilt selecteren. Hiermee blijft alleen het andere spoor actief.

1

Nadat u een opname in de WebEx opname-editor hebt geopend, klikt u in het video-of audiospoor. Sleep uw cursor over de frames die u wilt toevoegen of waarvan u de audio wilt bewerken.

2

Ga naar > dubben-Audio bewerken.

3

Controleer de Start- en Eind-tijd.

Nr

Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie Beschrijving
Audio opnemen
  1. Selecteer Microfoon.

  2. Klik op Opnemen en neem vervolgens uw audio op.

  3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Stoppen.

Een audiobestand invoegen

  1. Selecteer Extern audiobestand (WAV).

  2. Klik op Bladeren en selecteer het WAV-bestand dat u wilt invoegen.

2,5

Klik op OK.

5

Klik op Afspelen om een voorbeeld van de audio te beluisteren.

1

Nadat u een opname in de WebEx opname-editor hebt geopend, start u het afspelen. Gebruik de Verstreken tijd-indicator om het begin en einde te identificeren van de inhoud die u wilt verwijderen.

2

Afspelen stoppen. Klik en sleep in het video- of audiospoor om het gedeelte dat u wilt verwijderen bij benadering te selecteren.

3

Selecteer > wissen bewerken.

Nr

Pas de begin- en eindtijd van de opname indien nodig aan en klik vervolgens op OK.

1

Nadat u een opname in de WebEx opname-editor hebt geopend, klikt en sleept u in het video-of audiospoor om het segment te selecteren dat u wilt definiëren.

2

Ga naar segment > segment definiëren.

3

Typ een naam voor het segment. De naam is zichtbaar in WebEx Player door te bladeren naar de bedieningselementen > segment > Ga naar.

Nr

Pas de begin- en eindtijd van de opname indien nodig aan. Voordat u de pijlknoppen kunt gebruiken om de tijd aan te passen, moet u ergens in het tijdvak klikken.

2,5

Klik op OK.

1

Nadat u een opname in de WebEx opname-editor hebt geopend, selecteert u het segment dat u ergens anders wilt plaatsen.

2

Ga naar bewerken > knippen.

3

Verplaats de Huidige locatie-indicator naar de plek waarnaar u het segment wilt verplaatsen.

Nr

Ga naar bewerken > plakken.

U kunt een volledig WebEx -opnamebestand (WRF) invoegen in een andere opname.

1

Voer in de WebEx opname-editor een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een opname aan de rechterkant van een specifieke momentopname wilt invoegen, selecteert u een momentopname op de tijdlijn.
  • Als u een opname op een precieze locatie op de tijdlijn wilt invoegen, plaatst u de Huidige locatie-indicator op de plek waar u de opname wilt invoegen.
2

Ga naar bewerken > opname invoegen.

3

Pas desgewenst de invoegtijd aan. Voordat u de pijlknoppen kunt gebruiken om de tijd aan te passen, moet u ergens in het tijdvak klikken.

Nr

Selecteer bestand selecteren, zoek het WebEx opnamebestand (WRF) dat u wilt invoegen in de opname en kies openen.