Pobierz edytor nagrań

Nie można edytować plików NBR (Network-Based Recording); jednak hosty mogą skrócić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania, a także mogą kontrolować, które panele są wyświetlane. Pliki NBR można eksportować do formatu WMV, MP4 lub Flash, a następnie edytować je za pomocą edytora innej firmy, takiego jak Windows Movie Maker.

Przed rozpoczęciem

Ten artykuł dotyczy tylko planów Enterprise.

1

Zaloguj się do witryny Webex, a następnie przejdź do sekcji Pomoc techniczna > downloads.

2

Przewiń w dół do pozycji Rejestratory i odtwarzacze, a następnie wybierz pozycję Nagrywanie i odtwarzanie.

3

Przewiń w dół do Webex Recorder, wybierz Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Oto Webex Recording Editor.

1

Przejdź do Wszystkie programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Recording Editor.

2

Wybierz opcję Plik > Otwórz .

3

Zlokalizuj plik, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Za pomocą Webex Recording Editor możesz edytować swoje nagranie w następujący sposób:

Do

Kliknij

Rozpocznij odtwarzanie

Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania

Zatrzymywanie odtwarzania

Przewiń do tyłu o 10 sekund i kontynuuj odtwarzanie od tego momentu

Przejdź do znacznika punktu początkowego poprzedniego segmentu i kontynuuj odtwarzanie. Wyłączone, jeśli nie zdefiniowano żadnych segmentów.

Przejdź do znacznika punktu początkowego następnego segmentu i kontynuuj odtwarzanie. Wyłączone, jeśli nie zdefiniowano żadnych segmentów.

Przewiń do przodu o 10 sekund i kontynuuj odtwarzanie od tego momentu

Regulacja głośności odtwarzania

Wyłączanie lub włączanie dźwięku

Po otwarciu nagrania w Webex Recording Editor wykonaj następujące czynności:

Aby wybrać

Wykonaj następujące kroki

10-sekundowa migawka

Kliknij slajd miniatury w ścieżce wideo lub audio.

Fragment nagrania

Kliknij i przeciągnij ścieżkę wideo lub audio.

Punkt dla wskaźnika bieżącej lokalizacji

Wskaźnik bieżącej lokalizacji to punkt na osi czasu nagrania, dla którego dane są obecnie wyświetlane w przeglądarce.

Zrób jedno z poniższych:

  • Kliknij dwukrotnie żądany punkt na osi czasu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik, a następnie wybierz polecenie Ustaw bieżącą lokalizację.

  • Wybierz migawkę lub segment, a następnie przejdź do obszaru Sterowanie > Ustaw bieżącą lokalizację.

Zdefiniowany segment

Kliknij w dowolnym miejscu w obszarze znaczników nad zdefiniowanym segmentem.

Tylko wideo lub tylko audio

Kliknij selektor ścieżki dla ścieżki, której nie chcesz zaznaczać. To pozostawia drugi utwór aktywny.

1

Po otwarciu nagrania w Webex Recording Editor kliknij ścieżkę wideo lub audio. Przeciągnij kursor po klatkach, do których chcesz dodać lub edytować dźwięk.

2

Przejdź do edytuj > Dub Audio .

3

Sprawdź godziny rozpoczęcia i zakończenia.

4

Zrób jedno z poniższych:

Opcja Opis
Aby nagrać dźwięk
  1. Wybierz Mikrofon.

  2. Kliknij przycisk Nagraj, a następnie nagraj dźwięk.

  3. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj.

Aby wstawić plik audio

  1. Wybierz opcję Zewnętrzny plik audio (WAV).

  2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik .wav, który chcesz wstawić.

5

Kliknij przycisk OK.

6

Kliknij przycisk Odtwórz, aby wyświetlić podgląd dźwięku.

1

Po otwarciu nagrania w Webex Recording Editor rozpocznij odtwarzanie. Użyj wskaźnika czasu, aby zidentyfikować początek i koniec zawartości, którą chcesz usunąć.

2

Zatrzymaj odtwarzanie. Kliknij i przeciągnij ścieżkę wideo lub audio, aby wybrać przybliżoną sekcję, którą chcesz usunąć.

3

Wybierz opcję Edytuj > Wyczyść.

4

W razie potrzeby dostosuj czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania, a następnie kliknij przycisk OK.

1

Po otwarciu nagrania w Webex Recording Editor kliknij i przeciągnij ścieżkę wideo lub audio, aby wybrać przybliżony segment, który chcesz zdefiniować.

2

Przejdź do segmentu > Zdefiniuj segment.

3

Wpisz nazwę segmentu. Nazwa jest widoczna w Webex Player, przewijając do pozycji Sterowanie > Segment > Przejdź do .

4

W razie potrzeby dostosuj czas rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. Zanim będzie można użyć przycisków strzałek do dostosowania godziny, kliknij dowolne miejsce w polu czasu.

5

Kliknij przycisk OK.

1

Po otwarciu nagrania w Webex Recording Editor wybierz segment, który chcesz przenieść w inne miejsce.

2

Przejdź do edytuj > wyciąć.

3

Przenieś wskaźnik bieżącej lokalizacji w miejsce, w którym chcesz przenieść segment.

4

Przejdź do edytuj > wklej .

Możesz wstawić cały plik nagrania Webex (WRF) do innego nagrania.

1

W Edytorze webex Recording Editor wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz wstawić nagranie po prawej stronie określonej migawki, wybierz migawkę na osi czasu.
  • Jeśli chcesz wstawić nagranie w określonym miejscu na osi czasu, umieść wskaźnik bieżącej lokalizacji w miejscu, w którym chcesz wstawić nagranie.
2

Przejdź do Edytuj > wstaw nagranie .

3

W razie potrzeby dostosuj czas wstawiania. Zanim będzie można użyć przycisków strzałek do dostosowania godziny, kliknij dowolne miejsce w polu czasu.

4

Wybierz pozycję Wybierz plik, zlokalizuj plik webex recording (WRF), który chcesz wstawić do nagrania, a następnie wybierz pozycję Otwórz.