Last ned innspillingsredigereren

Du kan ikke redigere NBR-filer (nettverksbasert opptak). Verter kan imidlertid avkorte start- og sluttidspunktene for opptaket og kan også kontrollere hvilke paneler som vises. Du kan eksportere NBR-filer til WMV-, MP4- eller Flash-format og deretter redigere dem med et tredjepartsredigeringsprogram, for eksempel Windows Movie Maker.

Før du starter

Denne artikkelen gjelder bare for Enterprise-planer.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt og gå deretter til Støtte > Nedlastinger.

2

Rull ned til Opptakere og spillere, og velg deretter Opptak og avspilling.

3

Rull ned til Webex-opptaker, velg Last ned, og følg ledeteksten.

Her er Webex-opptaksredigereren.

1

Gå til Alle programmer > Webex > Webex-opptaker og -spiller > Webex-opptaksredigerer.

2

Velg Fil > Åpne.

3

Finn filen du vil redigere, og klikk deretter på Åpne.

Med Webex-opptaksredigerer kan du redigere opptaket på følgende måte:

Til

Klikk

Start avspillingen

Stans avspillingen midlertidig eller fortsett avspillingen

Stopp avspilling

Spol tilbake 10 sekunder og fortsett avspillingen fra det punktet

Gå til startpunktmarkøren for det forrige segmentet, og fortsett avspillingen. Deaktivert hvis ingen segmenter er definert.

Gå til startpunktmarkøren for det neste segmentet, og fortsett avspillingen. Deaktivert hvis ingen segmenter er definert.

Spol fremover 10 sekunder og fortsett avspillingen fra det punktet

Juster avspillingsvolumet

Slå lyd av eller på

Når du har åpnet opptaket i Webex-opptaksredigerer, gjør du følgende:

For å velge

Følg disse trinnene

Et 10-sekunders bilde

Klikk på et miniatyrbilde i video- eller lydsporet.

En del av et opptak

Klikk og dra i video- eller lydsporet.

Et punkt for indikator for gjeldende plassering

Indikatoren for gjeldende plassering er punktet på opptakets tidslinje som det vises data for i visningsprogrammet.

Gjør én av følgende:

  • Dobbeltklikk på ønsket punkt på tidslinjen.

  • Høyreklikk på et merke, og velg deretter Angi gjeldende plassering.

  • Velg et bilde eller et segment, og gå deretter til Kontroll > Angi gjeldende plassering.

Et definert segment

Klikk hvor som helst i indikatorområdet over det definerte segmentet.

Bare video, eller bare lyd

Klikk på sporvelgeren for sporet du ikke vil velge. Dette gjør det andre sporet aktivt.

1

Når du har åpnet et opptak i Webex-opptaksredigerer, klikker du på video- eller lydsporet. Dra markøren over stillbildene du vil legge til eller redigere lyd fra.

2

Gå til Rediger > Dubb lyd.

3

Kontroller Start- og Slutt-tidene.

4

Gjør én av følgende:

Alternativ Beskrivelse
Slik spiller du inn lyd
  1. Velg Mikrofon.

  2. Klikk på Ta opp, og ta deretter opp lyden.

  3. Når du er ferdig, klikker du på Stopp.

Slik setter du inn en lydfil

  1. Velg Ekstern lydfil (WAV).

  2. Klikk på Bla gjennom og velg .wav-filen du vil sette inn.

5

Klikk på OK.

6

Klikk på Spill av for å forhåndsvise lyden.

1

Når du har åpnet et opptak i Webex-opptaksredigerer, starter du avspillingen. Bruk indikatoren for brukt tid til å identifisere begynnelsen og slutten av innholdet du vil slette.

2

Stopp avspillingen. Klikk og dra i video- eller lydsporet for å velge den omtrentlige delen du vil slette.

3

Velg Rediger > Fjern.

4

Juster om nødvendig start- og sluttidspunktet for opptaket, og klikk deretter på OK.

1

Når du har åpnet et opptak i Webex-opptaksredigerer, klikker og drar du i video- eller lydsporet for å velge det omtrentlige segmentet du vil definere.

2

Gå til Segment > Definer segment.

3

Skriv inn et navn på segmentet. Navnet vises i Webex-spiller ved å bla til Kontroller > Segment > Gå til.

4

Juster om nødvendig start- og sluttidspunktet for opptaket. Før du kan bruke pilknappene til å justere tiden, klikker du hvor som helst i tidsboksen.

5

Klikk på OK.

1

Når du har åpnet et opptak i Webex-opptaksredigerer, velger du segmentet du vil flytte til et annet sted.

2

Gå til Rediger > Klipp ut.

3

Flytt indikator for gjeldende plassering til der du vil flytte segmentet.

4

Gå til Rediger > Lim inn.

Du kan sette inn en hel Webex-opptaksfil (WRF) i et annet opptak.

1

Gjør ett av følgende i Webex-opptaksredigerer:

  • Hvis du vil sette inn et opptak til høyre for et bestemt bilde, velger du et bilde på tidslinjen.
  • Hvis du vil sette inn et opptak på et nøyaktig sted på tidslinjen, plasserer du gjeldende posisjonsindikator der du vil sette inn opptaket.
2

Gå til Rediger > Sett inn opptak.

3

Juster om nødvendig innsettingstiden. Før du kan bruke pilknappene til å justere tiden, klikker du hvor som helst i tidsboksen.

4

Velg Velg fil, finn Webex-opptaksfilen (WRF) du vil sette inn i opptaket, og velg deretter Åpne.