Download optagelsesredigeringsprogram

Du kan ikke redigere NBR-filer (netværksbaseret optagelse), men værter kan afkorte optagelsens start- og sluttidspunkter og kan desuden kontrollere, hvilke paneler der vises. Du kan eksportere NBR-filer til WMV-, MP4- eller Flash-format og dernæst redigere dem med et redigeringsprogram fra en tredjepart, såsom Windows Movie Maker.

Før du begynder

Denne artikel gælder kun for Enterprise-abonnementer.

1

Log ind på dit Webex-websted, og gå derefter til Support > Downloads .

2

Rul ned til Optagere og afspillere, og vælg Optagelse og afspilning.

3

Rul ned til Webex-optager, vælg Download, og følg anvisningerne.

Her er Webex-optagelsesredigeringsprogrammet.

1

Gå til Alle programmer > Webex > Webex-optager & Player > Webex-optagelsesredigeringsprogram .

2

Vælg Fil > Åbn .

3

Find den fil, du vil redigere, og klik på Åbn.

Med Webex-optagelsesredigeringsprogrammet kan du redigere din optagelse på følgende måde:

Til

Klik på

Start afspilningen

Afbryd afspilning midlertidigt, eller genoptag afspilning

Stop afspilning

Spol tilbage i 10 sekunder, og fortsæt afspilning fra det sted

Spring til det tidligere segments startstedsmarkør, og fortsæt afspilning. Deaktiveret, hvis ingen segmenter er angivet.

Spring til det næste segments startstedsmarkør, og fortsæt afspilning. Deaktiveret, hvis ingen segmenter er angivet.

Spol frem i 10 sekunder, og fortsæt afspilning fra det sted

Juster afspilningslydstyrke

Slå lyd fra eller til

Når du har åbnet optagelsen i Webex-optagelsesredigeringsprogrammet, skal du gøre følgende:

Sådan vælger du

Følg disse trin

Et 10-sekunders øjebliksbillede

Klik på et miniatureikon-dias i video- eller i lydsporet.

En del af en optagelse

Klik og træk i video- eller lydsporet.

Et sted til den aktuelle placeringsindikator

Den aktuelle placeringsindikator er det sted på optagelsens tidslinje, hvor data i øjeblikket vises i visningsprogrammet.

Gør ét af følgende:

  • Dobbeltklik på det ønskede sted på tidslinjen.

  • Højreklik på en markering, og tryk på Vælg aktuel placering.

  • Vælg et øjebliksbillede eller segment, og gå derefter til Kontrol > Indstil aktuel placering.

Et defineret segment

Klik hvor som helst i markørområdet over det definerede segment.

Kun video eller kun lyd

Klik på sporvælgeren for det spor, du ikke ønsker at vælge. Det efterlader det andet spor aktivt.

1

Når du åbner en optagelse i Webex-optagelsesredigeringsprogrammet, skal du klikke i video- eller lydsporet. Træk din markør hen over de billeder, som du vil tilføje eller redigere lyd fra.

2

Gå til Rediger > Efterse lyd.

3

Bekræft Start- og Slut-tidspunkter.

4

Gør ét af følgende:

Valgmulighed Beskrivelse
Sådan optages lyd
  1. Vælg Mikrofon.

  2. Klik på Optag, og optag derefter din lyd.

  3. Når du er færdig, skal du klikke på Stop.

Sådan indsættes en lydfil

  1. Vælg Ekstern lydfil (WAV).

  2. Klik på Søg, og vælg .wav-filen, du vil indsætte.

5

Klik på Ok.

6

Klik på Afspil for at se en forvisning af lyd.

1

Start afspilningen, når du har åbnet en optagelse i Webex-optagelsesredigeringsprogrammet. Brug indikatoren Forløbet tid til at identificere begyndelsen og slutningen af det indhold, du vil slette.

2

Stop afspilning. Klik og træk i video- eller lydsporet for at vælge det omtrentlige afsnit, du vil slette.

3

Vælg Rediger > Ryd .

4

Juster din optagelses start- og sluttidspunkt, hvis det er nødvendigt, og klik på OK.

1

Når du har åbnet en optagelse i Webex-optagelsesredigeringsprogrammet, skal du klikke og trække i video- eller lydsporet for at vælge det omtrentlige segment, som du vil definere.

2

Gå til Segment > Definer segment.

3

Indtast et filnavn til segmentet. Navnet bliver synligt i Webex-afspilleren, hvis du ruller til Kontrolfunktioner > Segment> Gå til.

4

Juster din optagelses start- og sluttidspunkt, hvis det er nødvendigt. Før du kan bruge pileknapperne til at justere tiden, skal du klikke på et vilkårligt sted i tidsfeltet.

5

Klik på Ok.

1

Når du har åbnet en optagelse i Webex-optagelsesredigeringsprogrammet, skal du vælge det segment, som du vil flytte til et andet sted.

2

Gå til Rediger > Klip .

3

Flyt den aktuelle placeringsindikator til placeringen, hvor du vil flytte segmentet til.

4

Gå til Rediger > Indsæt .

Du kan indsætte en hel Webex-optagelsesfil (WRF) i en anden optagelse.

1

I Webex-optagelsesredigeringsprogrammet skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte en optagelse til højre for et specifikt øjebliksbillede, skal du vælge et øjebliksbillede på tidslinjen.
  • Hvis du vil indsætte en optagelse på en præcis placering på tidslinjen, skal du placere den aktuelle placeringsindikator, hvor du vil indsætte optagelsen.
2

Gå til Rediger > Indsæt optagelse .

3

Juster indsætningstidspunktet, hvis nødvendigt. Før du kan bruge pileknapperne til at justere tiden, skal du klikke på et vilkårligt sted i tidsfeltet.

4

Vælg Vælg fil , find denWebex-optagelsesfil (WRF) du vil indsætte i din optagelse, og vælg derefter Åbn .