Pokud uživatelé již nechtějí dostávat e-mailová oznámení o stavu služby Hybridní kalendář, můžete tato oznámení pro uživatele také zakázat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Služby > Hybrid a potom klikněte na Upravit nastavení z hybridní servisní karty.

2

V části Obecné se přihlaste k odběru některých z těchto oznámení:

  • Přejděte na E-mailováoznámení a zadejte všechny e-mailové účty pro lidi, kteří chtějí dostávat e-mailová oznámení o hybridních službách Cisco Webex.

  • Pokud jste zvolili nastavení služby Hybridní kalendář , přejděte na Oznámení o e-mailech uživatelů a potom zapněte nebo vypněte e-mailové oznámení, abyste nastavili, zda uživatelé budou dostávat e-mailová oznámení o nových funkcích služby Hybridní kalendář při jejich vydání.
  • Přejděte na Oznámení v aplikaci Webex a pak zadejte všechny e-mailové účty prolidi, kteří chtějí dostávat oznámení robotů ve Webex Teams o hybridních službách Cisco Webex.