Ak používatelia už nechcú dostávať e-mailové upozornenia o stave hybridného kalendára, môžete tieto upozornenia pre používateľov zakázať.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Hybrida potom kliknite Upraviť nastavenia z hybridnej servisnej karty.

2

Pod generál v sekcii, prihláste sa ľuďom na odber ktoréhokoľvek z týchto upozornení:

  • Prejdite na E-mailové upozorneniaa potom zadajte e-mailové kontá pre ľudí, ktorí chcú dostávať e-mailové upozornenia o hybridných službách.

  • Ak ste vybrali nastavenia pre Hybrid Calendar, prejdite na E-mailové upozornenia používateľaa potom zapnite alebo vypnite e-mailové upozornenie a nastavte, či používatelia budú dostávať e-mailové upozornenia o nových funkciách hybridného kalendára po ich vydaní.
  • Prejdite na Upozornenia v aplikácii Webexa potom zadajte akékoľvek e-mailové kontá pre ľudí, ktorí chcú dostávať upozornenia od robotov v tímoch Webex o hybridných službách.