Ako korisnici više ne žele da primaju obaveštenja e-poštom o statusu usluge hibridnog kalendara, možete da onemogućite i ova obaveštenja za korisnike.

1

Iz prikaza korisnika u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge > Hybrid , a zatim izaberite stavku Uredi postavke sa hibridne servisne kartice.

2

U odeljku Opšte postavke pretplatite se na bilo koje od ovih obaveštenja:

  • Pomerite se do obaveštenja puteme-pošte , a zatim unesite sve naloge e-pošte za osobe koje žele da primaju obaveštenja putem e-pošte o Cisco Webex Hibridnim uslugama.

  • Ako ste odabrali postavke za uslugu hibridnog kalendara , pomerite se do obaveštenja putem e-pošte korisnika , a zatim prebacite ili isključite obaveštenje putem e-pošte da biste podesili da li korisnici dobijajuobaveštenja putem e-pošte o novim funkcijama usluge hibridnog kalendara prilikom njihovog izdavanja.
  • Pomerite se do obaveštenja u Webex aplikaciji , a zatim unesite sve naloge e-pošte za osobe koje želeda primaju obaveštenja o botovima u Webex Teams o Cisco Webex Hybrid Uslugama.