אם משתמשים כבר לא רוצים לקבל התראות דוא"ל על מצב לוח שנה היברידי, תוכל להשבית התראות אלה גם עבור משתמשים.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > Hybrid, ולאחר מכן לחץ על ערוך הגדרות מכרטיס שירות היברידי.

2

על פי המקטע הכללי, יש לרשום אנשים לכל אחת מההודעות הבאות:

  • גלול אל הודעות דוא"ל, ולאחר מכן הזן את כל חשבונות הדוא"ל עבור אנשים שרוצים לקבל התראות דוא"ל על שירותים היברידיים.

  • אם בחרת בהגדרות עבור לוח שנה היברידי, גלול אל התראות דוא"ל של משתמש, ולאחר מכן הפעל או כבה את הודעת הדוא"ל כדי להגדיר אם משתמשים יקבלו התראות דוא"ל על תכונות לוח שנה היברידי חדשות בעת הפצתם.
  • גלול אל התראות ביישום Webex, ולאחר מכן הזן את כל חשבונות הדוא"ל עבור אנשים שרוצים לקבל התראות בוט ב-Webex Teams על שירותים היברידיים.