Hvis brugere ikke længere ønsker at modtage e-mailunderretninger om status for hybrid-kalendertjenesten, kan du også deaktivere disse underretninger for brugere.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Tjenester > Hybrid og derefter klikke på Rediger indstillinger fra et hybridtjenestekort.

2

Under afsnittet Generelt kan du abonnere på enhver af disse underretninger:

  • Rul ned til E-mailunderretninger , og indtast derefter eventuelle e-mailkonti for personer, der ønsker at modtage e-mailunderretninger om Cisco Webex Hybrid-tjenester.

  • Hvis du vælger indstillingerne for hybrid-kalendertjeneste, skal du rulle til Brugers e-mailunderretninger og derefter slå e-mailunderretningen til eller fra for at indstille, om brugere modtager e-mailunderretninger om nye funktioner i hybrid-kalendertjenesten, når de udgives.
  • Rul ned til Underretninger i Webex-appen , og indtast derefter eventuelle e-mailkonti for personer, der ønsker at modtage bot-underretninger i Webex Teams om Cisco Webex Hybrid-tjenester.