Hvis brukere ikke lenger vil motta e-postvarsler om hybrid kalendertjenestestatus, kan du også deaktivere disse varslene for brukere.

1

Gå til Tjenester > Hybrid i kundevisningen i https://admin.webex.com , og klikk deretter Rediger innstillinger fra et hybrid servicekort.

2

Under Generelt-delen abonnerer du personer på noen av disse varslene:

  • Bla til E-postvarsler, og skriv deretter inn eventuelle e-postkontoer for personer som vil motta e-postvarsler om Cisco Webex Hybrid Services.

  • Hvis du velger innstillingene for Hybrid Kalendertjeneste , blar dutil Bruker-e-postvarsler, og deretter aktiverer eller deaktiverer du e-postvarselet for å angi om brukere skal motta e-postvarsler om nye hybrid kalendertjenestefunksjoner etter hvert som de utgis.
  • Bla til Varsler i Webex-appen, og skriv deretter inn eventuelle e-postkontoer for personer som vil motta botvarsler i Webex Teams om Cisco Webex Hybrid Services.