Jeśli użytkownicy nie chcą już otrzymywać powiadomień e-mail o stanie kalendarza hybrydowego, można również wyłączyć te powiadomienia dla użytkowników.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Hybrydowy , a następnie kliknij Edytuj ustawienia z karty usługi hybrydowej.

2

Pod Ogólne sekcji, zasubskrybuj osoby do któregokolwiek z tych powiadomień:

  • Przewiń do e-mail , a następnie wprowadź dowolne konta e-mail dla osób, które chcą otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące usług hybrydowych.

  • W przypadku wybrania ustawień kalendarza hybrydowego przewiń do opcji Powiadomienia e-mail użytkownika , a następnie włącz lub wyłącz powiadomienie e-mail, aby określić, czy użytkownicy mają otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych funkcjach kalendarza hybrydowego po ich wydaniu.
  • Przewiń do Powiadomienia w aplikacji Webex , a następnie wprowadź konta e-mail dla osób, które chcą otrzymywać w Webex Teams powiadomienia o usługach hybrydowych.