Jeśli użytkownicy nie chcą już otrzymywać powiadomień e-mail o stanie usługi kalendarza hybrydowego, można również wyłączyć te powiadomienia dla użytkowników.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do pozycji Usługi >hybrydowe, a następnie kliknij pozycję Edytuj ustawienia z hybrydowej karty serwisowej.

2

W sekcji Ogólne subskrybuj osoby do któregokolwiek z tych powiadomień:

  • Przewiń do wiadomości e-mail Powiadomienia, a następnie wprowadź dowolne konta e-mail dla osób, które chcą otrzymywać powiadomienia e-mail o usługach cisco Webex Hybrid Services.

  • Jeśli wybrano ustawienia usługi kalendarza hybrydowego,przewiń do pozycji Powiadomienia e-mailużytkownika, a następnie włącz lub wyłącz powiadomienie e-mail, aby określić, czy użytkownicy otrzymują powiadomienia e-mail o nowych funkcjach usługi kalendarza hybrydowego w miarę ich zwalniania.
  • Przewiń do opcji Powiadomienia w aplikacji Webex, a następnie wprowadźdowolne konta e-mail dla osób, które chcą otrzymywać powiadomienia botów w usłudze Webex Teams o usługach hybrydowych Cisco Webex.