Uživatelé uvidí možnosti virtuálního pozadí v aplikaci pro hovory a schůzky v závislosti na zvoleném nastavení.


Chcete-li povolit virtuální pozadí na webech Webexu (buď prostřednictvím správy webu, nebo spravovaného v ovládacím centru), použijte postup v části Povolit virtuální pozadí pro schůzky, události a školení webexu .

Než začnete

Podporované formáty souborů pro vlastní pozadí jsou: *.jpg, *.jpe, *.jpeg a *.png.

Pro vlastní pozadí neexistují žádné specifické požadavky na velikost souboru, ale doporučujeme uživatelům vybrat soubory s rozlišením alespoň 1280 x 720 pixelů pro nejlepší zážitek.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte na Správu > Nastavení organizace a přejděte na Virtuální pozadí .

2

Nakonfigurujte následující nastavení:

  • Povolit virtuální pozadí – zapněte toto nastavení, abyste uživatelům umožnili přístup k virtuálním pozadím, která mohou používat pro hovory a schůzky. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zapnuto.
  • Umožněte všem uživatelům používat vlastní obrázky na pozadí – Zkontrolujte toto nastavení, aby si uživatelé mohli vybrat až tři vlastní obrázky, které se budou používat jako vlastní virtuální pozadí během hovorů nebo schůzek. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zaškrtnuto a není k dispozici, pokud není povoleno nastavení virtuálního pozadí.