Użytkownicy widzą opcje wirtualnego tła w aplikacji dla połączeń i spotkań, w zależności od wybranych ustawień.


Aby włączyć wirtualne tła w witrynach Webex (za pośrednictwem administracji witryny lub zarządzanych w centrumsterowania), należy skorzystać z procedury w teście Włączanie wirtualnych tła dla spotkań, wydarzeń i szkoleń Webex.

Zanim zaczniesz

Obsługiwane formaty plików dla niestandardowych teł to: *.jpg, *.jpe, *.jpeg i *.png.

Nie ma określonych wymagań dotyczących rozmiaru pliku dla tła niestandardowego, ale zalecamy, aby użytkownicy wybierali pliki o rozdzielczości co najmniej 1280 x 720 pikseli, aby uzyskać najlepsze wrażenia.

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Zarządzanie > Ustawienia organizacji, a następnie przewiń do pozycji Tła wirtualne.

2

Skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Włącz tła wirtualne — włącz to ustawienie, aby umożliwić użytkownikom dostęp do wirtualnego tła, którego mogą używać do połączeń i spotkań. To ustawienie jest domyślnie włączone.
  • Zezwalaj wszystkim użytkownikom na używanie własnych obrazów tła — zaznacz to ustawienie, aby umożliwić użytkownikom wybranie maksymalnie trzech własnych obrazów do użycia jako niestandardowych wirtualnych teł podczas połączeń lub spotkań. To ustawienie jest domyślnie zaznaczone i niedostępne, chyba że ustawienie tła wirtualnego jest włączone.