Korisnici vide opcije virtuelne pozadine u aplikaciji za pozive i sastanke, u zavisnosti od postavki koje odaberete.


Da biste omogućili virtuelne pozadine na Webex lokacijama (putem administracije lokacije ili upravljano u kontrolnomčvorištu ), koristite proceduru u opciji Omogućavanje virtuelnih pozadina za Webex sastanke, događaje i obuku .

Pre nego što počneš

Podržani formati datoteka za prilagođene pozadine su: *.jpg, *.jpe, *.jpeg, i *.png.

Ne postoje određeni zahtevi veličine datoteke za prilagođene pozadine, ali preporučujemo korisnicima da za najbolji doživljaj odaberu datoteke sa najmanje 1280 x 720 piksela.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na stavku "Postavke > organizacije", a zatim se pomerite do stavke Virtuelne pozadine .

2

Konfigurišite sledeće postavke:

  • Omogućite virtuelne pozadine – Preklopite ovu postavku da biste korisnicima omogućili pristup virtuelnim pozadinama zaliha koje mogu da koriste za pozive i sastanke. Ova postavka je podrazumevano uključena.
  • Dozvolite svim korisnicima da koriste sopstvene slike u pozadini – Proverite ovu postavku da biste omogućili korisnicima da odaberu do tri sopstvene slike koje će koristiti kao prilagođene virtuelne pozadine tokom poziva ili sastanaka. Ova postavka je podrazumevano proverena i nije dostupna ukoliko nije omogućena postavka virtuelnih pozadina.