Användare ser de virtuella bakgrundsalternativen i appen för samtal och möten, beroende på vilka inställningar du väljer.


För att aktivera virtuella bakgrunder på Webex-webbplatser (antingen via webbplatsadministration eller hanteras i Control Hub) använder du proceduren i Aktivera virtuella bakgrunder för Webex Meetings, Events och Training .

Innan du börjar

Filformaten som stöds för anpassade bakgrunder är: *.jpg, *.jpe, *.jpeg och *.png.

Det finns inga specifika filstorlekskrav för anpassade bakgrunder, men vi rekommenderar att användare väljer filer med en upplösning på minst 1280 x 720 pixlar för att få den bästa upplevelsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Hantera > organisationsinställningar och bläddrar sedan till Virtuella bakgrunder .

2

Konfigurera följande inställningar:

  • Aktivera virtuella bakgrunder – aktivera den här inställningen för att tillåta användare få åtkomst till att fylla i virtuella bakgrunder som de kan använda för samtal och möten. Den här inställningen är som standard förinställda.
  • Tillåt alla användare att använda sina egna bakgrundsbilder – Kontrollera den här inställningen för att låta användare välja upp till tre av sina egna bilder att använda som anpassade virtuella bakgrunder under samtal eller möten. Den här inställningen är markerad som standard och är inte tillgänglig såvida inte inställningen för virtuella bakgrunder är aktiverad.