Povolení použití zařízení jako hostitele hotelu

Můžete určit konkrétní telefony (hostitele), ke které se uživatelé (hosté) mohou dočasně přihlásit a používat je jako svůj vlastní telefon.

Telefony v pracovním prostoru jsou jedinými telefony, které lze povolit jako hostitelský telefon.

1

Ze zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do aplikace Pracovní prostory.

2

Vyberte pracovní prostor, který chcete upravit, a přejděte na dlaždici Zařízení.

3

Vyberte zařízení, které chcete upravit.

4

Přejděte dolů na Hoteling a vyberte přepínač, který chcete povolit.

5

Z rozevírací nabídky zvolte počet hodin, po které může zařízení hosté používat.

Co dělat dál

Po konfiguraci zařízení klepněte v nabídce Akce na tlačítko Restartovat. To použije konfiguraci softkey po restartování telefonu.

Zapnutí hotelování pro uživatele

Povolení hotelování pro uživatele mu umožňuje pracovat v jiném prostoru při zachování funkčnosti a funkcí jejich hlavního stolního telefonu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, který chcete upravit.

2

Vyberte Volání, zvolte Upřesnitnastavení hovoru a klepněte na tlačítko Hoteling.

3

Zapněte hotelovánía klikněte na Uložit .