Tillat at en enhet brukes som hotellvert

Du kan angi bestemte telefoner (verter) som brukere (gjester) midlertidig kan logge på og bruke som sin egen telefon.

Workspace-telefoner er de eneste telefonene som kan aktiveres som en vertstelefon for hotell.

1

https://admin.webex.comtil Arbeidsområder i kundevisningen i.

2

Velg arbeidsområdet du vil endre, og gå til Enheter-flisen.

3

Velg enheten du vil endre.

4

Rull ned til Hoteling, og velg veksleknappen for å aktivere.

5

Velg antall timer enheten kan brukes ved å besøke gjester fra rullegardinmenyen.

Hva du skal gjøre videre

Når enheten er konfigurert, klikker du Start på nytt-knappen på Handlinger -menyen. Dette vil bruke softkey-konfigurasjonen etter at telefonen har startet på nytt.

Slå på Hotell for en bruker

Ved å aktivere hotellarbeid for en bruker kan de arbeide på et annet sted samtidig som de opprettholder funksjonaliteten og funksjonene til hovedskranken.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg deretter brukeren du vil endre.

2

Velg Anrop , velg Avansertesamtaleinnstillinger , og klikk Hotell.

3

Aktiver Hotellbygging , og klikk deretter Lagre.