Tillat at en enhet brukes som hotellvert

Du kan angi bestemte telefoner (verter) som brukere (gjester) midlertidig kan logge på og bruke som sin egen telefon.

Workspace-telefoner er de eneste telefonene som kan aktiveres som en vertstelefon for hotell.

Hvis du er konfigurert med overvåkingsnøkler (f.eks. BLF eller Call Park), når du er logget på en vertstelefon som gjest, vil disse tastene ikke lenger vises.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Arbeidsområder.

2

Velg arbeidsområdet du vil endre, og gå til Enheter-flisen.

3

Velg enheten du vil endre.

4

Rull ned til Hoteling, og velg veksleknappen for å aktivere.

5

Velg antall timer enheten kan brukes ved å besøke gjester fra rullegardinmenyen.

Hva nå?

Når enheten er konfigurert, klikker du Start på nytt-knappen på Handlinger -menyen. Dette vil bruke softkey-konfigurasjonen etter at telefonen har startet på nytt.

Slå på Hotell for en bruker

Ved å aktivere hotellarbeid for en bruker kan de arbeide på et annet sted samtidig som de opprettholder funksjonaliteten og funksjonene til hovedskranken.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg deretter brukeren du vil endre.

2

Velg Anrop , velg Avansertesamtaleinnstillinger , og klikk Hotell.

3

Aktiver Hotellbygging , og klikk deretter Lagre.