Přehled

Jako koncový uživatel umožňuje portál pro volající uživatele přizpůsobit a nakonfigurovat funkce a nastavení volání vašich služeb. Přístup k uživatelskému portálu pro volání je možný prostřednictvím portálu Moje nastavení.

Přihlášení na volající uživatelský portál (první uživatelé)

Jakmile vás administrátor poprvé nastaví jako uživatele, obdržíte e-mail od administrátora pro přístup k volajícímu uživatelskému portálu prostřednictvím portálu Moje nastavení.


Pokud jste neobdrželi pozvánku, může být znovu odeslána z Control Hub > Uživatelé, v případě potřeby ji může provést správce.

1

Klikněte na odkaz z e-mailu, který vám poslal správce.

2

Budete vyzváni k vytvoření nového hesla.

Při vytváření nového nebo resetování musí vaše heslo obsahovat:

 • Nejméně 8 znaků a nejvýše 256 znaků.

 • Alespoň jeden malý abecední znak (a, b, c…).

 • Alespoň jeden velký abecední znak (A, B, C…).

 • Nejméně 1 číslo (1, 2, 3…).

 • Nejméně 1 speciální znak (~!@#$ %^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?).

Vaše heslo nemůže obsahovat následující

 • Tvé jméno.

 • Vaše e-mailová adresa.

3

Potvrďte svou volbu hesla a potom zvolte možnost Uložit a přihlásit se.

4

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

5

Tohle tě zavede na palubovku Webex Settings.

6

V horní navigaci vyberte možnost Webex Calling (Volání Webex) a spusťte uživatelský portál pro volání.

Přihlášení k uživatelskému portálu pomocí adresy URL

 • Přejděte na settings.webex.com.

 • Vyberte Volání Webex.

 • Spustí se portál pro volající uživatele a přihlásíte se automaticky.

 • Na vstupní stránce v pravém horním rohu můžete spravovat nastavení účtu.

 • Všechny funkce volání můžete přizpůsobit a nakonfigurovat na levém panelu pod záložkami Hlasová pošta, Historie hovorů, Nastavení hovorů, Adresář a Moje aplikace.