Overzicht

Als eindgebruiker kunt u met de Gebruikersportal voor bellen uw belfuncties en -instellingen aanpassen en configureren voor uw services. U hebt toegang tot de portal Voor bellende gebruiker via de portal Mijn instellingen.

Aanmelden bij gebruikersportal bellen (nieuwe gebruikers)

Nadat uw beheerder u voor het eerst als gebruiker heeft ingesteld, ontvangt u een e-mail van uw beheerder voor toegang tot de gebruikersportal voor bellen via de portal Mijn instellingen.


Als u geen uitnodiging hebt ontvangen, kan deze via Control Hub of > worden >, indien nodig door een beheerder.

1

Klik op de koppeling in de e-mail die uw beheerder u heeft gestuurd.

2

U wordt gevraagd een nieuw wachtwoord te maken.

Wanneer u nieuwe of opnieuw instellen maakt, moet uw wachtwoord het volgende bevatten:

 • Minimaal 8 en minimaal 256 tekens.

 • Minimaal 1 alfabetisch teken in kleine letters (a, b, c...).

 • Minimaal 1 alfabetisch teken in hoofdletters (A, B, C...).

 • Minimaal 1 cijfer (1, 2, 3...).

 • Minimaal 1 speciaal teken (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<> /?).

Uw wachtwoord mag niet het volgende bevatten

 • Uw naam.

 • Uw e-mailadres.

3

Bevestig uw wachtwoordkeuze, daarna Opslaan en aanmelden.

4

Voer uw e-mailadres in en klik op Aanmelden.

5

Hiermee gaat u naar het dashboard met uw Webex-instellingen .

6

Selecteer Webex Calling bovenste navigatiebalk om de gebruikersportal voor bellen te starten.

Aanmelden bij gebruikersportal bellen met behulp van de URL

 • Ga naar settings.webex.com.

 • Selecteer Webex Calling.

 • Er wordt dan een andere gebruikersportal geopend en u wordt automatisch aanmelden.

 • Op de landingspagina in de rechterbovenhoek kunt u uw accountinstellingen beheren.

 • U kunt al uw belfuncties aanpassen en configureren in het linkerpaneel onder de tabbladen Voicemail, Gespreksgeschiedenis, Gespreksinstellingen, Telefoonlijst en Mijn apps.