Pregled

Kao krajnji korisnik, Pozivanje korisničkog portala vam omogućava da prilagodite i konfigurišete funkcije pozivanja i podešavanja usluga. Uređajima možete da pristupite Pozivanje korisničkog portala putem portala "Moja podešavanja".

Prijavljivanje u Pozivanje korisničkog portala (korisnici koji po prvi put)

Kada vas administrator prvi put podesi kao korisnika, od administratora ćete dobiti e-poruku za pristup Pozivanje korisničkog portala.


 

Ako niste primili pozivnicu, administrator može ponovo da vam uputi poziv sa portala Control Hub > korisnike.

1

Kliknite na vezu iz e-pošte koju vam je poslao administrator.

2

Od vas će biti zatraženo da kreirate novu lozinku.

Kada kreirate novi ili resetovanje, lozinka mora da sadrži:

 • Najmanje osam znakova i najviše 256 znakova

 • Najmanje jedan mali abecedni znak (a, b, c...)

 • Najmanje jedan veliki abecedni znak (A, B, C...)

 • Najmanje jedan broj (1, 2, 3...)

 • Najmanje jedan specijalni znak (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?)

Lozinka ne može da sadrži sledeće:

 • Tvoje ime.

 • Vaša e-adresa.

3

Potvrdite izbor lozinke, a zatim sačuvajte i prijavite se.

4

Unesite svoj e-adresa i kliknite na " Prijavi se".

To vas vodi na kontrolnu tablu u okviru Webex podešavanja.
5

Izaberite Webex Calling u gornjoj navigaciji da biste otvorili Pozivanje korisničkog portala.

Prijavljivanje Pozivanje korisničkog portala pomoću URL adrese

 1. Idi u settings.webex.com.

 2. Izaberite Webex Calling.

  Ona otvara prozor Pozivanje korisničkog portala i automatski vas prijavljiva.

 3. Na odredišoj stranici u gornjem desnom uglu možete da upravljate podešavanjima naloga.

 4. Možete da prilagodite i konfigurišete sve funkcije pozivanja na levoj tabli na karticama "Govorna pošta", "Istorija poziva", "Podešavanja poziva", "Direktorijum" i "Moje aplikacije".