1

לחץ על הקישור מהודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה אליך על-ידי מנהל המערכת שלך.

2

תתבקש ליצור סיסמה חדשה.

בעת יצירת חדש או איפוס, הסיסמה שלך חייבת להכיל:

  • לפחות 8 תווים ולכל היותר 256 תווים.

  • לפחות תו אלפביתי קטן (a‏, b,‏ c...)

  • לפחות תו אלפביתי גדול (A‏, B,‏ C...)

  • לפחות מספר (1, 2, 3...)

  • לפחות תו אחד מיוחד (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<> /?).

הסיסמה שלך לא יכולה להכיל את הפרטים הבאים

  • השם שלך

  • כתובת הדוא"ל שלך

3

אשר את בחירת הסיסמה שלך ולאחר מכן שמור והיכנס.

4

הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על היכנס.

5

מלוח המחוונים של הגדרות Webex, לחץ על שיחות Webex כדי לגשת לפורטל המשתמשים המתקשרים.