Omówienie

Jako użytkownik końcowy Portal użytkownika połączeń umożliwia dostosowanie i skonfigurowanie funkcji połączeń i ustawień usług. Dostęp do portalu użytkowników połączeń można uzyskać za pośrednictwem portalu Moje ustawienia.

Logowanie do portalu użytkowników do nawiązywania połączeń (użytkownicy pierwsi)

Gdy administrator skonfiguruje użytkownika po raz pierwszy, otrzymasz wiadomość e-mail od administratora w celu uzyskania dostępu do portalu użytkowników połączeń.


 

Jeśli nie otrzymano zaproszenia, administrator może wysłać wiadomość z Control Hub > Użytkownicy.

1

Kliknij łącze w wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie przez administratora.

2

Pojawi się monit o utworzenie nowego hasła.

Podczas tworzenia nowego lub resetowania hasło musi zawierać:

 • Co najmniej osiem znaków i co najwyżej 256 znaków

 • Co najmniej jeden mały alfabetyczny znak (a, b, c…)

 • Co najmniej jeden duży znak alfabetyczny (A, B, C…)

 • Co najmniej jedna cyfra (1, 2, 3…)

 • Co najmniej jeden znak specjalny (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?)

Hasło nie może zawierać następujących elementów:

 • Twoje Imię i nazwisko.

 • Twój Adres E-Mail.

3

Potwierdź wybór hasła, a następnie Zapisz i Zaloguj się.

4

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Zaloguj się.

Powoduje przejście do pulpitu nawigacyjnego Ustawienia Webex .
5

Wybierz opcję Webex Calling w górnej nawigacji, aby otworzyć portal użytkowników połączeń.

Logowanie do portalu użytkowników nawiązujących połączenia za pomocą adresu URL

 1. Przejdź do settings.webex.com.

 2. Wybierz opcję Webex Calling.

  Otwiera portal użytkowników połączeń i automatycznie loguje użytkownika.

 3. Na stronie startowej w prawym górnym rogu możesz zarządzać ustawieniami konta.

 4. Możesz dostosować i skonfigurować wszystkie funkcje połączeń na panelu po lewej stronie w zakładce Poczta głosowa, Historia połączeń, Ustawienia połączeń, Książka telefoniczna i Moje aplikacje .