Přehled

Jako koncový uživatel umožňuje uživatelský portál pro volání přizpůsobit a konfigurovat funkce volání a nastavení služeb. K uživatelskému portálu pro volání máte přístup prostřednictvím portálu Moje nastavení.

Přihlášení do uživatelského portálu pro volání (noví uživatelé)

Jakmile vás správce nastaví jako uživatele poprvé, obdržíte od správce e-mail s žádostí o přístup k uživatelskému portálu pro volání.


Pokud jste pozvánku neobdrželi, může správce systému znovu odeslat od uživatele Control Hub > Uživatelé.

1

Klikněte na odkaz z e-mailu, který vám byl zaslán správcem.

2

Zobrazí se výzva k vytvoření nového hesla.

Při vytváření nového nebo resetování musí vaše heslo obsahovat:

 • Nejméně osm znaků a nejvýše 256 znaků

 • Nejméně jeden malý abecední znak (a, b, c…)

 • Alespoň jeden velký abecední znak (A, B, C…)

 • Nejméně jedno číslo (1, 2, 3…)

 • Nejméně jeden speciální znak (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?)

Vaše heslo nesmí obsahovat následující:

 • Vaše Jméno.

 • Vaše e-mailová adresa.

3

Potvrďte volbu hesla a poté Uložit a Přihlásit se.

4

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na Přihlásit se.

Tím se dostanete na řídicí panel Nastavení Webex.
5

Výběrem možnosti Webex Calling v horní navigaci otevřete uživatelský portál pro volání.

Přihlášení do uživatelského portálu pro volání pomocí adresy URL

 1. Přejděte na stránku settings.webex.com.

 2. Vyberte Webex Calling.

  Otevře uživatelský portál pro volání a automaticky se přihlásí.

 3. Na vstupní stránce v pravém horním rohu můžete spravovat nastavení účtu.

 4. Všechny funkce volání můžete přizpůsobit a nakonfigurovat na levém panelu pod kartami Hlasová schránka, Historie hovorů, Nastavení hovorů, Adresář a Moje aplikace.