1

Kliknite na vezu iz e-poruke koju vam je poslao administrator.

2

Od vas će biti zatraženo da kreirate novu lozinku.

Prilikom kreiranja novog ili poništavanja, lozinka mora da sadrži:

  • Najmanje 8 znakova i najviše 256 znakova.

  • Najmanje 1 malo abecednog znaka (a, b, c...).

  • Najmanje 1 velika abecedna znaka (A, B, C...).

  • Najmanje 1 broj (1, 2, 3...).

  • Najmanje 1 specijalni znak (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,. <> /?).

Vaša lozinka ne može da sadrži sledeće

  • Tvoje ime.

  • Vaša e-adresa.

3

Potvrdite izbor lozinke, a zatim sačuvajte i prijavite se.

4

Unesite svoju e-adresu i kliknite na dugme Prijavi se.

5

Na kontrolnoj tabli Webex postavke kliknite na vezu Webex Poziv da biste pristupili korisničkom portalu za pozivanje.