1

Kliknite vezu iz e-pošte koju vam je poslao administrator.

2

Od vas će se zatražiti da stvorite novu lozinku.

Prilikom stvaranja novog ili ponovnog postavljanja lozinka mora sadržavati:

  • Najmanje 8 znakova i najviše 256 znakova.

  • Najmanje 1 mali abecedni znak (a, b, c...).

  • Najmanje 1 velika slova abecednog znaka (A, B, C...).

  • Najmanje 1 broj (1, 2, 3...).

  • Najmanje jedan poseban znak (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,. <> /?).

Lozinka ne može sadržavati sljedeće

  • Tvoje ime.

  • Vaša adresa e-pošte.

3

Potvrdite odabir lozinke, a zatim spremi i prijavite se.

4

Unesite adresu e-pošte i kliknite Prijava.

5

Na nadzornoj ploči Postavke webexa kliknite Webex pozivi da biste pristupili korisničkom portalu za pozive.