1

Kliknij link z wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie przez administratora.

2

Zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego hasła.

Podczas tworzenia nowego lub resetowania hasło musi zawierać:

  • Co najmniej 8 znaków i maksymalnie 256 znaków.

  • Co najmniej 1 mały znak alfabetyczny (a, b, c...).

  • Co najmniej 1 wielka litera alfabetu (A, B, C...).

  • Co najmniej 1 liczba (1, 2, 3...).

  • Co najmniej 1 znak specjalny (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,. <> /?).

Twoje hasło nie może zawierać następujących elementów:

  • Imię i nazwisko.

  • Twój adres e-mail.

3

Potwierdź wybór hasła, a następnie Zapisz i zaloguj się.

4

Wpisz swój adres e-mail i kliknij Zaloguj się.

5

Na pulpicie nawigacyjnym Ustawienia Webex kliknij Webex Calling, aby uzyskać dostęp do portalu użytkowników wywołujących.