1

Klicka på länken i e-postmeddelandet som administratören har skickat till dig.

2

Du kommer att uppmanas att skapa ett nytt lösenord.

När du skapar ny eller återställer måste ditt lösenord innehålla:

  • Minst 8 tecken och högst 256 tecken.

  • Minst en gemen (a, b, c...).

  • Minst en versal (A, B, C...).

  • Minst 1 siffra (1, 2, 3...).

  • Minst 1 specialtecken (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,. <> /?).

Ditt lösenord får inte innehålla följande

  • Ditt namn.

  • Din e-postadress.

3

Bekräfta ditt lösenordsval och sedan Spara och Logga in.

4

Ange din e-postadress och klicka på Logga in.

5

Gå till instrumentpanelen för Webex-inställningar och Webex Calling åtkomst till användarportalen för samtal.