1

Klik op de koppeling in de e-mail die uw beheerder u heeft gestuurd.

2

U wordt gevraagd een nieuw wachtwoord te maken.

Wanneer u nieuwe of opnieuw instellen maakt, moet uw wachtwoord het volgende bevatten:

  • Minimaal 8 en minimaal 256 tekens.

  • Minimaal 1 alfabetisch teken in kleine letters (a, b, c...).

  • Minimaal 1 alfabetisch teken in hoofdletters (A, B, C...).

  • Minimaal 1 cijfer (1, 2, 3...).

  • Minimaal 1 speciaal teken (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,. <> /?).

Uw wachtwoord mag niet het volgende bevatten

  • Uw naam.

  • Uw e-mailadres.

3

Bevestig uw wachtwoordkeuze, daarna Opslaan en aanmelden.

4

Voer uw e-mailadres in en klik op Aanmelden.

5

Klik in het dashboard Webex-instellingen op het Webex Calling om toegang te krijgen tot de gebruikersportal voor bellen.