Přehled

Webex podporuje integraci s nástroji pro správu mobilních zařízení (MDM), jako je IBM Security Maas360®. Tyto nástroje umožňují zřizovat, konfigurovat a řídit přístup k mobilním aplikacím nasazeným ve vaší organizaci. Umožňují také monitorovat, spravovat a zabezpečovat podniková mobilní zařízení používaná ve vaší organizaci.

MaaS360 můžete použít k registraci a správě Webexu na zařízeních v osobním vlastnictví (BYOD) a podnikových telefonech.

Tento dokument vám pomůže importovat aplikaci Webex (pro iOS nebo Android) do katalogu aplikací MaaS360, nakonfigurovat aplikaci a distribuovat ji uživatelům.

Požadavky

 • Potřebujete účet správce MaaS360.

 • Potřebujete účet správce Webexu.

 • Máte zaregistrovaná zařízení s Androidem a/nebo iOS a v souladu se zásadami zabezpečení vaší organizace.

 • Vaši uživatelé musí být zřízeni ve vaší organizaci Webex (v Ovládacím centru).

  Podívejte se na možnosti přidání uživatelů do organizace Ovládacího centra.

1

Přihlaste se na portál MaaS360 na adrese https://login.maas360.com.

2

Potom na Aplikace a katalog .

3

Klikněte na Přidat > Android a vyberte aplikaci Google Play.

4

Vyhledejte "Cisco Webex".

Může se zobrazit více než jedna aplikace Cisco. Vyberte ten s názvem "Cisco Webex".

5

Klikněte na Vybrat a schválit aplikaci Webex (schválíte aplikaci pro vaši organizaci).

6

Povolit oprávnění aplikace (schvalte výchozí oprávnění aplikace).

Aplikace by teď měla být schválená a ve vašem katalogu aplikací.

7

Přejít do katalogu aplikací > Aplikací

8

Najděte Webex a klikněte na Distribuovat.

Aplikace Webex je nainstalována na zařízeních vybraných uživatelů.

1

Na portálu Maas360 přejděte na zásady správy zásad > zabezpečení > .

2

Klikněte na Přidat zásady a zadejte/vyberte následující hodnoty:

 • Zadejte jméno (např. Webex for Android) a Popis (např. Collaboration app).

 • Pro typ vyberte AndroidMDM.

 • V aplikaci Start From vyberte Zásady založené naobchodních šablonách.

 • V části Business Usecase vyberteBYOD nebo Corporate Owned (v závislosti na tom, která zařízení řídíte těmito zásadami).

3

Klikněte na Pokračovat.

4

Otevřete stránku zabezpečení nové zásady a stránku Omezení pro konfiguraci aplikace.

(Viz Téma Podporovaná omezení v tomto článku si můžete přečíst o tom, co si můžete vybrat na těchto stránkách.)

1

Přihlaste se na portál MaaS360 na adrese https://login.maas360.com.

2

Potom na Aplikace a katalog .

3

Klikněte na Přidat > iOS a vyberte aplikaciiTunes App Store

4

Vyhledejte a vyberte "Webex" a klikněte na Přidat.

Může se zobrazit více než jedna aplikace Cisco. Vyberte ten s názvem "Webex".

5

Klikněte na Aplikace a pak na Katalog aplikací.

6

Vyberte Webex (pro iOS).

7

Otevřete Nastavení instalacea zaškrtněte políčko Automaticky aktualizovat.

8

Otevřete zásady zabezpečení a zkontrolujtezásady, které chcete povolit pro Webex na zařízeních se systémem iOS:

 • Zabránit zálohování dat do iTunes blokuje zálohování Webex do obchodů iTunes.

 • Odebrání licence VPP při zastavení distribuce zruší licenci VPP (Volume Purchasing Program), když odstraníte aplikaci Webex z portálu MaaS360 nebo zastavíte distribuci.

 • Odebrat na MDM Control Removal automaticky odstraní aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když zastavíte kontrolu MDM nad zařízením.

 • Odebrat při zastavení distribuce automaticky odstraní aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když zastavíte distribuci do skupiny.

 • Odebráním při selektivním vymazání odstraníte aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když zařízení vydáte selektivní vymazání.

 • Omezit odinstalaci uživatelem zabrání uživateli v odinstalaci aplikace Webex z mobilního telefonu.

9

Posuňte se dolů a otevřete Konfiguraci aplikace a klikněte na Přidat konfiguraci.

Otevře se nová konfigurační stránka Webex s otevřenou kartou Konfigurace.
10

Vyberte komunitu AppConfig a podle potřeby upravte následující nastavení:

 • Doba zámek obrazovky v sekundách definuje dobu nečinnosti (v aplikaci Webex v popředí) před uzamčení obrazovky.

 • Zakažte kopírování a vkládání bloků aplikací z Webexu a vkládání do osobní aplikace spuštěné na mobilním zařízení uživatele. Nezabrání uživateli v kopírování z Webexu do jiných spravovaných aplikací.

 • Proměnná, do které lze vložit e-mailovou adresu, umožňuje MaaS360 předem nalidnit e-mailovou adresu uživatele během přihlášení do Webexu.

11

V horní části stránky otevřete kartu Distribuce.

12

Vyberte skupinu uživatelů Webex a kliknutím na Publikovat distribuujte aplikaci Webex do zařízení iOS této skupiny.

1

Na portálu Maas360 přejděte na zásady správy zásad > zabezpečení > .

2

Klikněte na Přidat zásady a zadejte/vyberte následující hodnoty:

 • Zadejte jméno (např. Webex for iOS) a Popis (např. Collaboration app).

 • Pro typvyberte iOS MDM.

 • V aplikaci Start From vyberte Zásady založené naobchodních šablonách.

 • V části Business Usecase vyberteBYOD nebo Corporate Owned (v závislosti na tom, která zařízení řídíte těmito zásadami).

3

Klikněte na Pokračovat.

4

Otevřete stránku zabezpečení nové zásady a stránku Omezení pro konfiguraci aplikace.

(Viz Téma Podporovaná omezení v tomto článku si můžete přečíst o tom, co si můžete vybrat na těchto stránkách.)

Přístupový kód/TouchID

Umožněte uživatelům nastavit přístupový kód nebo TouchID. Uživatel se při spuštění aplikace Webex z mobilního zařízení zobrazí výzva k zadání přístupového kódu.

Maximální pokusy o PIN kód

Definujte maximální počet, kolikrát může uživatel zadat nesprávný PIN kód.

Spravované sdílení otevřených dveří/dokumentů

Povolte sdílení dokumentů z aplikace Webex do jiných aplikací spravovaných zásadami.

Zabránit zálohování aplikací

Zabraňte uživatelům ukládat data Webexu do zálohované služby Pro Android/iOS.

Zakázat snímání obrazovky

(Android) Blokovat snímání obrazovky a možnosti Asistenta Google.

Pro uživatele iOS je toto omezení nakonfigurováno na úrovni operačního systému.

Vzdáleně vymazat aplikaci

Umožněte správcům vzdáleně vymazat Webex z mobilního zařízení.

Zakázat kopírování a vkládání

Zabraňte uživatelům v používání kopírování a vkládání mezi Webexem a jinými nespravovanými aplikacemi. Kopírování a vkládání však můžete povolit s jinými aplikacemi spravovanými podnikovými zásadami.