Přehled

Webex podporuje integraci s nástroji pro správu mobilních zařízení (MDM), jako je IBM Security Maas360®. Tyto nástroje umožňují zřídit, nakonfigurovat a řídit přístup k mobilním aplikacím nasazeným ve vaší organizaci. Umožňují také monitorovat, spravovat a zabezpečovat firemní mobilní zařízení používaná ve vaší organizaci.

Maas360 můžete použít k registraci a správě služby Webex na osobně vlastněných zařízeních (BYOD) a firemních telefonech.

Tento dokument vám pomůže importovat aplikaci Webex (pro systém iOS nebo Android) do katalogu aplikací Maas360, nakonfigurovat aplikaci a distribuovat ji uživatelům.

Požadavky

1

Přihlaste se ke svému portálu MaaS360 na adrese https://login.maas360.com.

2

Klikněte na možnost Aplikace a poté na možnost Katalog.

3

Klikněte na možnost Přidat > Android a vyberte možnost Aplikace Google Play

4

Vyhledejte „Cisco Webex“.

Může se zobrazit více než jedna aplikace Cisco. Vyberte aplikaci nazvanou „Cisco Webex“.

5

Klikněte na Vybrat a schválit aplikaci Webex (pro schválení aplikace pro vaši organizaci).

6

Povolit oprávnění aplikace (schválit výchozí oprávnění aplikace).

Aplikace by nyní měla být schválena a měla by být uvedena v katalogu aplikací.

7

Přejděte do části Aplikace > Katalog aplikací

8

Najděte Webex a klikněte na Distribuovat.

Aplikace Webex je nainstalována na zařízení vybraných uživatelů.
1

Na portálu Maas360 přejděte na Zabezpečení > Správa zásad > Politiky.

2

Klikněte na možnost Přidat zásadu a zadejte/vyberte následující hodnoty:

 • Zadejte jméno (např. Webex for Android) a Popis (např. Collaboration app).

 • V části Typ vyberte možnost Android MDM.

 • Pro možnost Začít od vyberte možnost Zásady založené na šablonách podnikání.

 • V případě použití pro firmy vyberte možnost BYOD nebo Corporate Owned (podle toho, která zařízení používáte pomocí těchto zásad).

3

Klikněte na tlačítko Pokračovat.

4

Otevřete stránku Zabezpečení nových zásad a stránku Omezení a nakonfigurujte aplikaci.

(Informace o tom, co můžete vybrat na těchto stránkách, najdete v tématu Podporovaná omezení v tomto článku.)

1

Přihlaste se ke svému portálu MaaS360 na adrese https://login.maas360.com.

2

Klikněte na možnost Aplikace a poté na možnost Katalog.

3

Klikněte na možnost Přidat > iOS a vyberte možnost iTunes App Store App

4

Vyhledejte a vyberte možnost „Webex“ a klikněte na tlačítko Přidat.

Můžete zobrazit více než jednu aplikaci Cisco. Vyberte aplikaci nazvanou „Webex“.

5

Klikněte na možnost Aplikace a poté na možnost Katalog aplikací.

6

Vyberte Webex (pro systém iOS).

7

Otevřete Instalační nastavení a zkontrolujte možnost Aktualizovat automaticky.

8

Otevřete Zásady zabezpečení a zkontrolujte zásady, které chcete povolit pro Webex na svých zařízeních se systémem iOS:

 • Zabránit zálohování dat do služby itunes blokuje zálohování služby Webex do úložišť itunes.

 • Odebrání licence VPP při zastavení distribuce zruší licenci VPP (Volume Purchase Program), když odstraníte aplikaci Webex z portálu Maas360 nebo zastavíte distribuci.

 • Odebrání v ovládacím prvku MDM Odstranění automaticky odstraní aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když ukončíte ovládání zařízení MDM.

 • Odebrání při zastavení distribuce automaticky odstraní aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když ukončíte distribuci do skupiny.

 • Odebrání selektivního vymazání odstraní aplikaci Webex z mobilního telefonu uživatele, když do zařízení vystavíte selektivní vymazání.

 • Omezení odinstalace uživatelem znemožňuje uživateli odinstalovat aplikaci Webex z mobilního telefonu.

9

Přejděte dolů a otevřete možnost Konfigurace aplikace a klikněte na možnost Přidat konfiguraci.

Otevře se nová stránka konfigurace služby Webex a otevře se karta Konfigurace.
10

Vyberte Config komunita a podle potřeby upravte následující nastavení:

 • Doba trvání zámku obrazovky v sekundách definuje dobu nečinnosti (v aplikaci Webex na popředí) před uzamčením obrazovky.

 • Zakažte kopírování a vkládání bloků aplikace z aplikace Webex a vkládání do osobní aplikace spuštěné na mobilním zařízení uživatele. Nebrání uživateli v kopírování ze služby Webex do jiných spravovaných aplikací.

 • Proměnná, do které lze vložit e-mailovou adresu , umožňuje službě MaaS360 předvyplnit e-mailovou adresu uživatele během přihlášení ke službě Webex.

11

V horní části stránky otevřete kartu Distribuce.

12

Vyberte skupinu uživatelů Webex a kliknutím na tlačítko Publikovat distribuujte aplikaci Webex do zařízení se systémem iOS dané skupiny.

Než začnete

1

Na portálu Maas360 přejděte na Zabezpečení > Správa zásad > Politiky.

2

Klikněte na možnost Přidat zásadu a zadejte/vyberte následující hodnoty:

 • Zadejte jméno (např. Webex for iOS) a Popis (např. Collaboration app).

 • U položky Typ vyberte možnost iOS MDM.

 • Pro možnost Začít od vyberte možnost Zásady založené na šablonách podnikání.

 • V případě použití pro firmy vyberte možnost BYOD nebo Corporate Owned (podle toho, která zařízení používáte pomocí těchto zásad).

3

Klikněte na tlačítko Pokračovat.

4

Otevřete stránku Zabezpečení nových zásad a stránku Omezení a nakonfigurujte aplikaci.

(Informace o tom, co můžete vybrat na těchto stránkách, najdete v tématu Podporovaná omezení v tomto článku.)

Přístupový kód/TouchID

Povolte uživatelům nastavit přístupový kód nebo TouchID. Uživatel je vyzván k zadání přístupového kódu při spuštění aplikace Webex z mobilního zařízení.

Maximální počet pokusů o PIN

Určete, maximální počet může uživatel zadat nesprávný PIN.

Spravované sdílení dokumentů typu Open-In / dokumentů

Povolte sdílení dokumentů z aplikace Webex s jinými aplikacemi spravovanými zásadami.

Zakázat zálohování aplikací

Zabraňte uživatelům v ukládání dat služby Webex do služby zálohování systému Android/iOS.

Zakázat snímek obrazovky

(Android) Blokuje funkce snímek obrazovky a asistenta Google.

U uživatelů se systémem iOS je toto omezení nakonfigurováno na úrovni operačního systému.

Vzdálené vymazání aplikace

Povolte správcům vzdáleně vymazat aplikaci Webex z mobilního zařízení.

Zakázat kopírování a vložení

Zabraňte uživatelům v používání kopírování a vkládání mezi aplikací Webex a jinými nespravovanými aplikacemi. Kopírování a vkládání však můžete povolit s jinými podnikovými aplikacemi spravovanými zásadami.