Oversikt

Webex støtter integrering med MDM-verktøy (administrasjon av mobilenheter), for eksempel IBM Security Maas360®. Disse verktøyene lar deg klargjøre, konfigurere og kontrollere tilgangen til mobilapplikasjoner distribuert i organisasjonen. De lar deg også overvåke, administrere og sikre mobile bedriftsenheter som brukes i organisasjonen.

Du kan bruke MaaS360 til å registrere og administrere Webex på personlig eide enheter (BYOD) og bedriftstelefoner.

Dette dokumentet hjelper deg med å importere Webex-appen (for iOS eller Android) til MaaS360-appkatalogen, konfigurere appen og distribuere den til brukere.

Forutsetninger

1

Logg på MaaS360-portalen på https://login.maas360.com.

2

Klikk på Apper og deretter på Katalog.

3

Klikk på Legg til > Android, og velg Google Play-appen

4

Søk etter «Cisco Webex».

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Cisco Webex».

5

Klikk på Velg og godkjenn Webex App (for å godkjenne appen for organisasjonen).

6

Tillat Apptillatelser (godkjenn appens standardtillatelser).

Appen skal nå godkjennes i appkatalogen.

7

Gå til Apper > Appkatalog

8

Finn Webex og klikk på Distribuer.

Webex-appen er installert på de valgte brukernes enheter.
1

I Maas360-portalen går du til Sikkerhet > Policybehandling > Policyer.

2

Klikk på Legg til policy, og angi/velg følgende verdier:

 • Skriv inn et Navn (f.eks. Webex for Android) og Beskrivelse (f.eks. Collaboration app).

 • For Type, velg Android MDM.

 • For Start fra, velg Retningslinjer for forretningsmaler.

 • For Forretningsbruk, velg BYOD eller Bedriftseid (avhengig av hvilke enheter du styrer med denne policyen).

3

Klikk på Fortsett.

4

Åpne Sikkerhet-siden for den nye policyen, samt Restriksjoner-siden for å konfigurere appen.

(Se emnet Støttede begrensninger i denne artikkelen for å lese om hva du kan velge på disse sidene.)

1

Logg på MaaS360-portalen på https://login.maas360.com.

2

Klikk på Apper og deretter på Katalog.

3

Klikk på Legg til > iOS, og velg iTunes App Store-appen

4

Søk etter og velg «Webex», og klikk deretter på Legg til.

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Webex».

5

Klikk på Apper og deretter på Appkatalog.

6

Velg Webex (for iOS).

7

Åpne Installasjonsinnstillinger, og merk av for Oppdater automatisk.

8

Åpne Sikkerhetspolicyer, og kontroller policyene du vil aktivere for Webex på iOS-enhetene dine:

 • Forhindre sikkerhetskopiering av data til iTunes blokkerer sikkerhetskopiering av Webex til iTunes-butikker.

 • Fjern VPP-lisensen ved stopp av distribusjonen opphever VPP-lisensen (Volume Purchasing Program) når du sletter Webex-appen fra MaaS360-portalen, eller stopper distribusjonen.

 • Fjerning av MDM-kontroll sletter automatisk Webex-appen fra brukerens mobil når du stopper MDM-kontroll av enheten.

 • Fjern ved stopping av distribusjon sletter automatisk Webex-appen fra brukerens mobil når du stopper distribusjon til gruppen.

 • Fjern ved selektiv sletting sletter Webex-appen fra brukerens mobil når du utsteder en selektiv sletting til enheten.

 • Begrens avinstallering av bruker hindrer brukeren i å avinstallere Webex-appen fra mobilen.

9

Bla ned og åpne Appkonfigurasjon og klikk på Legg til konfigurasjon.

En ny Webex-konfigurasjonsside åpnes med Konfigurasjon-fanen åpen.
10

Velg AppConfig-fellesskapet, og endre følgende innstillinger etter behov:

 • Varigheten på skjermlås definerer i sekunder inaktivitetsperioden (i Webex-app i forgrunnen) før skjermen låses.

 • Deaktiver kopiering og liming blokkerer kopiering fra Webex og liming inn i en personlig applikasjon som kjører på brukerens mobile enhet. Hindrer ikke brukeren fra å kopiere fra Webex til andre administrerte applikasjoner.

 • Variabel der e-postadresse kan settes inn gjør at MaaS360 kan forhåndsutfylle brukerens e-postadresse under pålogging til Webex.

11

Åpne Distribusjon-fanen nær toppen av siden.

12

Velg Webex-brukergruppen, og klikk deretter på Publiser for å distribuere Webex-appen til gruppens iOS-enheter.

Før du starter

1

I Maas360-portalen går du til Sikkerhet > Policybehandling > Policyer.

2

Klikk på Legg til policy, og angi/velg følgende verdier:

 • Skriv inn et Navn (f.eks. Webex for iOS) og Beskrivelse (f.eks. Collaboration app).

 • For Type, velg iOS MDM.

 • For Start fra, velg Retningslinjer for forretningsmaler.

 • For Forretningsbruk, velg BYOD eller Bedriftseid (avhengig av hvilke enheter du styrer med denne policyen).

3

Klikk på Fortsett.

4

Åpne Sikkerhet-siden for den nye policyen, samt Restriksjoner-siden for å konfigurere appen.

(Se emnet Støttede begrensninger i denne artikkelen for å lese om hva du kan velge på disse sidene.)

Passord/TouchID

Tillat brukere å konfigurere et passord eller en TouchID. Brukeren blir bedt om å angi et passord når de starter Webex-appen fra en mobil enhet.

Maksimalt antall PIN-kode forsøk

Definer maksimalt antall ganger en bruker kan angi feil PIN-kode.

Administrert Åpne i / dokumentdeling

Tillat deling av dokumenter fra Webex-appen til andre policyadministrerte apper.

Forhindre sikkerhetskopiering av apper

Forhindre brukere i å lagre Webex-data til Android-/iOS-sikkerhetskopieringstjeneste.

Deaktiver skjermdump

(Android) Blokker skjermopptak og Google Assistent-funksjoner.

For iOS-brukere er denne begrensningen konfigurert på OS-nivå.

Slett app eksternt

Tillat administratorer å slette Webex eksternt fra en mobil enhet.

Deaktiver Kopier og Lim inn

Hindre brukere i å bruke kopiering og liming mellom Webex og andre uadministrerte apper. Du kan imidlertid tillate kopiering og innliming med andre policyadministrerte bedriftsapplikasjoner.