Översikt

Webex stöder integrering med verktyg för hantering av mobila enheter (MDM) som IBM Security Maas360®. Med dessa verktyg kan du tillhandahålla, konfigurera och kontrollera åtkomst till mobila program som distribueras i din organisation. De tillåter dig också att övervaka, hantera och säkra företagets mobila enheter som används i din organisation.

Du kan använda MaaS360 för att registrera och hantera Webex på personligt ägda enheter (BYOD) och företagstelefoner.

Det här dokumentet hjälper dig att importera Webex-appen (för iOS eller Android) till din MaaS360-appkatalog, konfigurera appen och distribuera den till användare.

Förutsättningar

1

Logga in på din MaaS360-portal på https://login.maas360.com.

2

Klicka på Appar sedan Katalog.

3

Klicka på Lägg till > Android och välj Google Play-appen

4

Sök efter ”Cisco Webex”.

Du kan se fler än en Cisco-app. Välj den som heter ”Cisco Webex”.

5

Klicka på Välj och godkänn Webex-appen (för att godkänna appen för din organisation).

6

Tillåt appbehörigheter (godkänn appens standardbehörigheter).

Appen bör nu godkännas och finnas i din appkatalog.

7

Gå till Appar > Appkatalog

8

Hitta Webex och klicka på Distribuera.

Webex-appen är installerad på de valda användarnas enheter.
1

I Maas360-portalen går du till Säkerhet > Policy Management > Policies.

2

Klicka på Lägg till policy och ange/välj följande värden:

 • Ange ett namn (t.ex. Webex for Android) och beskrivning (t.ex. Collaboration app).

 • För typ väljer du Android MDM.

 • För Start från väljer du företagsmallar baserad policy.

 • För Business Usecase väljer du BYOD eller Corporate Owned (beroende på vilka enheter du styr enligt denna policy).

3

Klicka på Fortsätt.

4

Öppna sidan Säkerhet och sidan Begränsningar för att konfigurera appen.

(Se avsnittet Stödda begränsningar i den här artikeln för att läsa om vad du kan välja på dessa sidor.)

1

Logga in på din MaaS360-portal på https://login.maas360.com.

2

Klicka på Appar sedan Katalog.

3

Klicka på Lägg till > i OS och välj iTunes App Store App

4

Sök efter och välj ”Webex” och klicka sedan på Lägg till.

Du kan se fler än en Cisco-app. Välj den som heter ”Webex”.

5

Klicka på Appar och Appkatalog.

6

Välj Webex (för iOS).

7

Öppna Installera inställningar och kontrollera Uppdatera automatiskt.

8

Öppna säkerhetspolicyer och kontrollera vilka policyer du vill aktivera för Webex på dina iOS-enheter:

 • Förhindra datasäkerhetskopiering till i Tunes blockerar Webex-säkerhetskopieringen tillTunes-butiker.

 • Ta bort VPP-licensen på Stoppa distribution återkallar VPP-licensen (Volume Purchasing Program) när du tar bort Webex-appen från MaaS360-portalen eller stoppa distributionen.

 • Ta bort på MDM Control Removal tar automatiskt bort Webex-appen från användarens mobil när du stoppar MDM-kontrollen av enheten.

 • Ta bort vid Stoppa distribution tar automatiskt bort Webex-appen från användarens mobil när du avbryter distributionen till gruppen.

 • Ta bort på Selektiv torkning tar bort Webex-appen från användarens mobil när du utfärdar en selektiv torkning till enheten.

 • Begränsa avinstallation av användare hindrar användaren från att avinstallera Webex-appen från sin mobil.

9

Bläddra nedåt och öppna Appkonfiguration och klicka på Lägg till konfiguration.

En ny Webex-konfigurationssida öppnas med fliken Konfiguration öppen.
10

Välj appkonfigurationsgemenskap och ändra följande inställningar efter behov:

 • Skärmlåsens varaktighet i sekunder definierar perioden för inaktivitet (i förgrundsversionen av Webex-appen) innan skärmen låses.

 • Inaktivera programkopiera och klistra in blockerar kopiering från Webex och klistra in till ett personligt program som körs på användarens mobila enhet. Hindrar inte användaren från att kopiera från Webex till andra hanterade program.

 • Variabel där e-postadress kan infogas gör att MaaS360 kan fylla i användarens e-postadress i förväg under inloggning i Webex.

11

Öppna fliken Distribution i närheten av sidan.

12

Välj Webex användargrupp och klicka sedan på Publicera för att distribuera Webex-appen till gruppens iOS-enheter.

Innan du börjar

1

I Maas360-portalen går du till Säkerhet > Policy Management > Policies.

2

Klicka på Lägg till policy och ange/välj följande värden:

 • Ange ett namn (t.ex. Webex for iOS) och beskrivning (t.ex. Collaboration app).

 • För Typ väljer du iOS MDM.

 • För Start från väljer du företagsmallar baserad policy.

 • För Business Usecase väljer du BYOD eller Corporate Owned (beroende på vilka enheter du styr enligt denna policy).

3

Klicka på Fortsätt.

4

Öppna sidan Säkerhet och sidan Begränsningar för att konfigurera appen.

(Se avsnittet Stödda begränsningar i den här artikeln för att läsa om vad du kan välja på dessa sidor.)

Lösenord/TouchID

Tillåt användare att ställa in ett lösenord eller TouchID. Användaren blir ombedd att ange en lösenkod när den startar Webex-appen från en mobil enhet.

Maximalt antal PIN-försök

Ange det maximala antalet gånger en användare kan ange en felaktig PIN-kod.

Hanterad Open-In-/dokumentdelning

Tillåt delning av dokument från Webex-appen till andra policyhanterade appar.

Förhindra säkerhetskopiering av appar

Förhindra användare från att spara Webex-data till säkerhetstjänsten för Android/i OS.

Inaktivera skärmdumpar

(Android) Blockera skärmdump och funktioner för Google Assistent.

För iOS-användare konfigureras den här begränsningen på OS-nivå.

Fjärrrensa appen

Tillåt administratörer att avlägsna Webex från en mobil enhet.

Inaktivera Kopiera och klistra in

Förhindra användare från att använda kopiera och klistra in mellan Webex och andra ohanterade appar. Du kan dock välja att kopiera och klistra in med andra program som hanteras av företagets policyer.