Pregled

Webex podržava integraciju s alatima za upravljanje mobilnim uređajima (MDM) kao što je IBM Security Maas360®. Ti vam alati omogućuju dodjelu resursa, konfiguriranje i kontrolu pristupa mobilnim aplikacijama uvedenim u vašoj tvrtki ili ustanovi. Također vam omogućuju praćenje, upravljanje i zaštitu korporativnih mobilnih uređaja koji se koriste u vašoj tvrtki ili ustanovi.

MaaS360 možete koristiti za upis i upravljanje Webexom na uređajima u osobnom vlasništvu (BYOD) i korporativnim telefonima.

Ovaj dokument pomaže vam uvesti webex aplikaciju (za iOS ili Android) u katalog aplikacija MaaS360, konfigurirati aplikaciju i distribuirati je korisnicima.

Preduvjeti

 • Potreban vam je administratorski račun za MaaS360.

 • Potreban vam je administratorski račun webexa.

 • Imate Android i/ili iOS uređaje registrirane i u skladu sa sigurnosnim pravilima vaše tvrtke ili ustanove.

 • Vašim korisnicima morate dodijeliti resurse u vašoj web-organizaciji (u Kontrolnom čvorištu).

  Pročitajte članak Načini dodavanja korisnika u organizaciju kontrolnogčvorišta.

1

Prijavite se na svoj MaaS360 portal na . https://login.maas360.com

2

Kliknite Aplikacije, a zatim Katalog.

3

Kliknite Dodaj > Android, a zatim odaberite aplikaciju Google Play

4

Potražite "Cisco Webex".

Možda ćete vidjeti više cisco aplikacija. Odaberite onaj pod nazivom "Cisco Webex".

5

Kliknite Odaberi i odobri web-aplikaciju (da biste odobrili aplikaciju za svoju tvrtku ili ustanovu).

6

Dopusti dopuštenja za aplikaciju (odobrite zadana dopuštenja aplikacije).

Aplikacija bi sada trebala biti odobrena i u katalogu vaših aplikacija.

7

Idite na Katalog aplikacija > aplikacija za aplikacije

8

Pronađite Webex i kliknite Distribuiraj.

Aplikacija Webex instalirana je na uređajima odabranih korisnika.
1

Na portalu Maas360 otvorite Pravila o upravljanju pravilima > sigurnosti > > pravila.

2

Kliknite Dodaj pravilo i unesite/odaberite sljedeće vrijednosti:

 • Unesite naziv (npr. Webex for Android) i Opis (npr. Collaboration app).

 • Za vrstuodaberite Android MDM.

 • Za početak ododaberite Pravila utemeljena na poslovnim predlošcima.

 • Za poslovnu nagraduodaberite BYOD ili U vlasništvu tvrtke (ovisno o tome kojim uređajima upravljate ovim pravilom).

3

Kliknite Nastavi.

4

Otvorite stranicu Sigurnost novog pravila i stranicu Ograničenja da biste konfigurirali aplikaciju.

(Pogledajte Tema Podržana ograničenja u ovom članku da biste pročitali što možete odabrati na ovim stranicama.)

1

Prijavite se na svoj MaaS360 portal na . https://login.maas360.com

2

Kliknite Aplikacije, a zatim Katalog.

3

Kliknite Dodaj > iOS, a zatim odaberite aplikaciju iTunes App Store

4

Potražite i odaberite "Webex", a zatim kliknite Dodaj.

Možda ćete vidjeti više cisco aplikacija. Odaberite onu pod nazivom "Webex".

5

Kliknite Aplikacije, a zatim Katalogaplikacija.

6

Odaberite Webex (za iOS).

7

Otvorite Postavkeinstalacije i provjerite Automatskiažuriraj.

8

Otvorite sigurnosna pravilai provjerite pravila koja želite omogućiti za Webex na iOS uređajima:

 • Spriječite sigurnosno kopiranje podataka na iTunes blokira webex sigurnosnu kopiju u trgovinama iTunesa.

 • Uklanjanje VPP licence za zaustavljanje distribucije opoziva licencu VPP(Volume Purchaseing Program) kada izbrišete aplikaciju Webex s portala MaaS360 ili zaustavite distribuciju.

 • Uklanjanje na MDM Control Removal automatski briše webex aplikaciju s korisnikovog mobitela kada zaustavite MDM kontrolu nad uređajem.

 • Remove on Stop Distribution automatski briše webex aplikaciju s korisnikovog mobitela kada zaustavite distribuciju grupi.

 • Remove on Selective Wipe briše webex aplikaciju s korisnikovog mobitela kada uređaju izdate selektivnu maramicu.

 • Ograničavanje deinstalacije od strane korisnika sprječava korisnika da deinstalira aplikaciju Webex sa svog mobitela.

9

Pomaknite se prema dolje i otvorite Konfiguracija aplikacije, a zatim kliknite Dodaj konfiguraciju.

Otvorit će se nova stranica za konfiguraciju Webexa s otvorenom karticom Konfiguracija .
10

Odaberite AppConfig zajednicu i prema potrebi izmijenite sljedeće postavke:

 • Trajanje zaključavanja zaslona u sekundama definira razdoblje neaktivnosti (u aplikaciji Webex u prvom planu) prije nego što je zaslon zaključan.

 • Onemogućite kopiranje aplikacija i lijepljenje blokova kopiranja s Webexa i lijepljenja u osobnu aplikaciju koja se izvodi na korisnikovom mobilnom uređaju. To ne sprječava korisnika da kopira s Webexa u druge upravljane aplikacije.

 • Varijabla na koju se adresa e-pošte može umetnuti omogućuje MaaS360 da unaprijed popuni korisnikovu adresu e-pošte tijekom prijave na Webex.

11

Pri vrhu stranice otvorite karticu Distribucija .

12

Odaberite korisničku grupu Webex , a zatim kliknite Objavi da biste web-aplikaciju distribuirali na iOS uređaje te grupe.

Prije nego što počnete

1

Na portalu Maas360 otvorite Pravila o upravljanju pravilima > sigurnosti > > pravila.

2

Kliknite Dodaj pravilo i unesite/odaberite sljedeće vrijednosti:

 • Unesite naziv (npr. Webex for iOS) i Opis (npr. Collaboration app).

 • Za vrstuodaberite iOS MDM.

 • Za početak ododaberite Pravila utemeljena na poslovnim predlošcima.

 • Za poslovnu nagraduodaberite BYOD ili U vlasništvu tvrtke (ovisno o tome kojim uređajima upravljate ovim pravilom).

3

Kliknite Nastavi.

4

Otvorite stranicu Sigurnost novog pravila i stranicu Ograničenja da biste konfigurirali aplikaciju.

(Pogledajte Tema Podržana ograničenja u ovom članku da biste pročitali što možete odabrati na ovim stranicama.)

Šifra/TouchID

Korisnicima dopustite postavljanje šifre ili TouchID-a. Od korisnika se traži da unese šifru kada pokrene aplikaciju Webex s mobilnog uređaja.

Maksimalni pokušaji PIN-a

Definirajte maksimalan broj puta kada korisnik može unijeti neispravan PIN.

Upravljano zajedničko korištenje otvorenih/dokumenata

Dopusti dijeljenje dokumenata iz aplikacije Webex u druge aplikacije kojima upravljaju pravila.

Sprječavanje sigurnosnog kopiranja aplikacije

Spriječite korisnike da spremaju Webex podatke na Android /iOS sigurnosnu uslugu.

Onemogući snimanje zaslona

(Android) Blokiranje snimanja zaslona i mogućnosti Google asistenta.

Za korisnike iOS-a ovo je ograničenje konfigurirano na razini OS-a.

Daljinsko obriši aplikaciju

Administratorima dopustite daljinsko brisanje Webexa s mobilnog uređaja.

Onemogući kopiranje i lijepljenje

Spriječite korisnike da koriste kopiranje i lijepljenje između Webexa i drugih neupravljanih aplikacija. Međutim, možete dopustiti kopiranje i lijepljenje s drugim aplikacijama kojima upravljaju korporativna pravila.