Overzicht

Webex ondersteunt integratie met MDM-tools (Mobile Device Management), zoals Ibm Security Sys360®. Met deze hulpmiddelen kunt u toegang tot in uw organisatie geïmplementeerde mobiele toepassingen inrichten, configureren en besturen. Ze stellen u tevens in staat om mobiele apparaten van uw bedrijf te controleren, beheren en beveiligen die in uw organisatie worden gebruikt.

U kunt MaaS360 gebruiken om Webex in te schrijven en te beheren op apparaten van persoonlijk eigenaar (BYOD) en bedrijfstelefoons.

Met dit document kunt u de Webex-app (voor iOS of Android) importeren in uw app-catalogus MaaS360, de app configureren en distribueren naar gebruikers.

Voorwaarden

 • U hebt een MaaS360-beheerdersaccount nodig.

 • U hebt een account Webex-beheerder nodig.

 • U hebt Android- en/of iOS-apparaten ingeschreven en compatibel met het beveiligingsbeleid van uw organisatie.

 • Uw gebruikers moeten in uw Webex-organisatie (in Control Hub) zijn ingericht.

  Zie Manieren om gebruikers toe te voegen aan uw Control Hub-organisatie.

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalogus.

3

Klik op Toevoegen > Android en selecteer Google Play-app

4

Zoeken naar 'Cisco Webex'.

Er is mogelijk meer dan één Cisco-app beschikbaar. Selecteer de naam 'Cisco Webex'.

5

Klik op Webex-app selecteren en goedkeuren (om de app voor uw organisatie goed te keuren).

6

App-toestemmingen toestaan (de standaardmachtigingen van de app goedkeuren).

De app moet nu worden goedgekeurd en in uw app-catalogus.

7

Ga naar Apps > App-catalogus

8

Zoek Webex en klik op Distribueren.

De Webex-app is op de apparaten van de geselecteerde gebruikers geïnstalleerd.

1

Ga in Het360-portal naar Beveiliging > Beleidsbeheer > beleid.

2

Klik op Beleid toevoegen en voer de volgende waarden in/selecteer de volgende waarden:

 • Voer een naam in (bijv. Webex for Android) en Beschrijving (bijv. Collaboration app).

 • Selecteer voor Type AndroidMDM.

 • Selecteer voor Start van de optie Beleid op basis vanbedrijfssjablonen.

 • Selecteer voor Bedrijfsgebruikcase BYOD of eigendom van het bedrijf (afhankelijk van de apparaten die u onder dit beleid bestuurt).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie de Ondersteunde beperkingen in dit artikel om te lezen over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalogus.

3

Klik op Toevoegen > iOSen selecteer iTunes App Store-app

4

Zoek naar en selecteer 'Webex' en klik vervolgens op Toevoegen.

Er is mogelijk meer dan één Cisco-app beschikbaar. Selecteer de naam 'Webex'.

5

Klik op Apps en vervolgens opApp-catalogus.

6

Selecteer Webex (voor iOS).

7

Open Installatie-instellingen en vink Automatisch bijwerken aan.

8

Open Beveiligingsbeleid en controleer het beleid dat u voor Webex wiltinschakelen op uw iOS-apparaten:

 • Voorkomen dat gegevensback-up naar iTunes wordt gemaakt, blokkeert de Webex-back-up naar iTunes-stores.

 • Als u VPP-licentie verwijdert bij het stoppen van distributie, wordt de VPP-licentie (volume-aankoopprogramma) ingetrokken wanneer u de Webex-app verwijdert uit de MaaS360-portal of wanneer u de distributie stopt.

 • Als u de toepassing MDM Control Removal verwijdert, wordt de Webex-app automatisch van de mobiele telefoon van een gebruiker verwijderd wanneer u het MDM-beheer van het apparaat stopt.

 • Als u Distributie stoppen stopt, wordt de Webex-app automatisch van de mobiele telefoon van de gebruiker verwijderd wanneer u de distributie naar de groep stopt.

 • Verwijder op Selectief Wissen verwijdert de Webex-app van de mobiele telefoon van de gebruiker als u een selectief wissen naar het apparaat uit issue.

 • Als u Verwijderen door gebruiker wilt beperken, kan de gebruiker de Webex-app niet van hun mobiele telefoon verwijderen.

9

Scrol omlaag en open App-configuratie en klik op Configuratie toevoegen .

Er wordt een nieuwe Webex-configuratiepagina geopend met het tabblad Configuratie.
10

Selecteer AppConfig-community en wijzig indien nodig de volgende instellingen:

 • Schermvergrendelingsduur in seconden geeft de periode inactiviteit (op de voorgrond van de Webex-app) aan voordat het scherm wordt vergrendeld.

 • Schakel toepassing kopiëren en kopiëren van blokken kopiëren van Webex en kopiëren naar een persoonlijke toepassing die wordt uitgevoerd op het mobiele apparaat van de gebruiker uit. Dit voorkomt niet dat de gebruiker van Webex kopieert naar andere beheerde toepassingen.

 • Door een variabele waarbij e-mailadressen kunnen worden ingevoegd, kan MaaS360 het e-mailadres van de gebruiker vooraf invult bij aanmelding bij Webex.

11

Open het tabblad Distributie boven aan de pagina.

12

Selecteer de Webex-gebruikersgroep en klik vervolgens op Publiceren om de Webex-app te distribueren naar de iOS-apparaten van die groep.

1

Ga in Het360-portal naar Beveiliging > Beleidsbeheer > beleid.

2

Klik op Beleid toevoegen en voer de volgende waarden in/selecteer de volgende waarden:

 • Voer een naam in (bijv. Webex for iOS) en Beschrijving (bijv. Collaboration app).

 • Selecteer voor TypeiOS MDM.

 • Selecteer voor Start van de optie Beleid op basis vanbedrijfssjablonen.

 • Selecteer voor Bedrijfsgebruikcase BYOD of eigendom van het bedrijf (afhankelijk van de apparaten die u onder dit beleid bestuurt).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie de Ondersteunde beperkingen in dit artikel om te lezen over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

Toegangscode/TouchID

Gebruikers toestaan een toegangscode of TouchID in te stellen. De gebruiker wordt gevraagd om een toegangscode in te voeren wanneer hij of zij de Webex-app start vanaf een mobiel apparaat.

Maximumaantal PIN-pogingen

Definieer het maximale aantal keer dat een gebruiker een onjuiste pincode mag invoeren.

Beheerde open-in/document delen

Het delen van documenten in de Webex-app toestaan in andere apps die op het beleid zijn beheerd.

Voorkomen dat app-back-up wordt gemaakt

Voorkomen dat gebruikers Webex-gegevens opslaan in de back-upservice van Android/iOS.

Schermafbeelding uitschakelen

(Android) Schermafbeeldingen en mogelijkheden van Google Assistent blokkeren.

Voor iOS-gebruikers wordt deze beperking geconfigureerd op os-niveau.

App op afstand wissen

Beheerders toestaan Webex op afstand af te wissen vanaf een mobiel apparaat.

Kopiëren en plakken uitschakelen

Voorkom dat gebruikers kopiëren en plakken in Webex en andere niet-beherende apps. U kunt kopiëren en plakken met andere toepassingen die door het bedrijfsbeleid worden beheerd echter wel toestaan.