Overzicht

Webex ondersteunt integratie met Mobile Device Management-tools (MDM) zoals IBM Security Syx360®. Met deze hulpmiddelen kunt u toegang tot in uw organisatie geïmplementeerde mobiele toepassingen inrichten, configureren en besturen. Ze stellen u tevens in staat om mobiele apparaten van uw bedrijf te controleren, beheren en beveiligen die in uw organisatie worden gebruikt.

U kunt MaaS360 gebruiken om Webex in te schrijven en te beheren op apparaten van persoonlijk eigenaar (BYOD) en bedrijfstelefoons.

Met dit document kunt u de Webex-app (voor iOS of Android) importeren in uw appcatalogus MaaS360, de app configureren en distribueren naar gebruikers.

Voorwaarden

 • U hebt een MaaS360-beheerdersaccount nodig.

 • U hebt een account Webex-beheerder nodig.

 • U hebt Android- en/of iOS-apparaten ingeschreven en compatibel met het beveiligingsbeleid van uw organisatie.

 • Uw gebruikers moeten in uw Webex-organisatie (in Control Hub) zijn ingericht.

  Zie Manieren om gebruikers toe te voegen aan uw Control Hub-organisatie.

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalogus.

3

Klik op Toevoegen > Androiden selecteer Google Play-app

4

Zoeken naar 'Cisco Webex'.

Er is mogelijk meer dan één Cisco-app beschikbaar. Selecteer de naam 'Cisco Webex'.

5

Klik op Webex-app selecteren en goedkeuren (om de app voor uw organisatie goed te keuren).

6

App-toestemmingen toestaan (de standaardmachtigingen van de app goedkeuren).

De app moet nu worden goedgekeurd en opgenomen in uw appcatalogus.

7

Ga naar Apps > App-catalogus

8

Zoek Webex en klik op Distribueren.

De Webex-app is geïnstalleerd op de apparaten van de geselecteerde gebruikers.
1

Ga in Het360-portal naar Beveiliging > beleidsmanagement > beheren.

2

Klik op Beleid toevoegen en voer de volgende waarden in/selecteer de volgende waarden:

 • Voer een naam in (bijv. Webex for Android) en Beschrijving (bijv. Collaboration app).

 • Selecteer voor Type Android MDM.

 • Selecteer beleid op basisvan zakelijke sjablonen voor Start van.

 • Selecteer voor Zakelijke gebruiksgegevens BYOD of eigendom van het bedrijf (afhankelijk van de apparaten waarop u dit beleid van toepassing bent).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie de Het onderwerp Beperkingen wordt ondersteund in dit artikel en leest u over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalogus.

3

Klik op Toevoegen > iOS enselecteer iTunes App Store-app

4

Zoek naar en selecteer 'Webex' en klik vervolgens op Toevoegen.

Er is mogelijk meer dan één Cisco-app beschikbaar. Selecteer de naam 'Webex'.

5

Klik op Apps en vervolgens op App-catalogus.

6

Selecteer Webex (voor iOS).

7

Open Installatie-instellingenen vink Automatisch bijwerken aan.

8

Open Beveiligingsbeleiden controleer het beleid dat u voor Webex wilt inschakelen op uw iOS-apparaten:

 • Gegevensback-up naar iTunes voorkomen blokkeert de Webex-back-up naar iTunes-stores.

 • Als u VPP-licentie verwijdert bij het stoppen van distributie, wordt de VPP-licentie (volume-aankoopprogramma) ingetrokken wanneer u de Webex-app verwijdert uit de MaaS360-portal of wanneer u de distributie stopt.

 • Als u verwijdert op MDM Control Removal , wordt de Webex-app automatisch van de mobiele telefoon van een gebruiker verwijderd wanneer u het MDM-beheer van het apparaat stopt.

 • Als u Distributie stoppen stopt , wordt de Webex-app automatisch van de mobiele telefoon van de gebruiker verwijderd wanneer u de distributie naar de groep stopt.

 • Verwijder op Selectief Wissen verwijdert de Webex-app van de mobiele telefoon van de gebruiker als u een selectief wissen naar het apparaat aanwijst.

 • Als u Verwijderen door gebruiker beperken voorkomt u dat de gebruiker de Webex-app van hun mobiele apparaat verwijdert.

9

Scrol omlaag en open App-configuratie en klik op Configuratie toevoegen.

Er wordt een nieuwe Webex-configuratiepagina geopend met het tabblad Configuratie.
10

Selecteer AppConfig-community en wijzig indien nodig de volgende instellingen:

 • Schermvergrendelingsduur in seconden definieert de periode van inactiviteit (op de voorgrond van De Webex-app) voordat het scherm wordt vergrendeld.

 • Schakel toepassing kopiëren en kopiëren van blokken kopiëren van Webex en kopiëren naar een persoonlijke toepassing die wordt uitgevoerd op het mobiele apparaat van de gebruiker uit. Dit voorkomt niet dat de gebruiker van Webex kopieert naar andere beheerde toepassingen.

 • Door een variabele waarbij e-mailadressen kunnen worden ingevoegd, kan MaaS360 het e-mailadres van de gebruiker vooraf invult bij aanmelding bij Webex.

11

Open het tabblad Distributie boven aan de pagina.

12

Selecteer de Webex-gebruikersgroep en klik vervolgens op Publiceren om de Webex-app te distribueren aan de iOS-apparaten van die groep.

Voordat u begint

1

Ga in Het360-portal naar Beveiliging > beleidsmanagement > beheren.

2

Klik op Beleid toevoegen en voer de volgende waarden in/selecteer de volgende waarden:

 • Voer een naam in (bijv. Webex for iOS) en Beschrijving (bijv. Collaboration app).

 • Selecteer bij Type iOS MDM.

 • Selecteer beleid op basisvan zakelijke sjablonen voor Start van.

 • Selecteer voor Zakelijke gebruiksgegevens BYOD of eigendom van het bedrijf (afhankelijk van de apparaten waarop u dit beleid van toepassing bent).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie de Het onderwerp Beperkingen wordt ondersteund in dit artikel en leest u over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

Toegangscode/TouchID

Gebruikers toestaan een toegangscode of TouchID in te stellen. De gebruiker wordt gevraagd om een toegangscode in te voeren wanneer hij of zij de Webex-app start vanaf een mobiel apparaat.

Maximumaantal PIN-pogingen

Definieer het maximale aantal keer dat een gebruiker een onjuiste pincode mag invoeren.

Beheerde open-in/document delen

Het delen van documenten in de Webex-app toestaan in andere apps die op het beleid zijn beheerd.

Voorkomen dat app-back-up wordt gemaakt

Voorkomen dat gebruikers Webex-gegevens opslaan in de Android/iOS-back-upservice.

Schermafbeelding uitschakelen

(Android) Schermafbeeldingen en mogelijkheden van Google Assistent blokkeren.

Voor iOS-gebruikers wordt deze beperking geconfigureerd op os-niveau.

App op afstand wissen

Beheerders toestaan Webex op afstand af te wissen vanaf een mobiel apparaat.

Kopiëren en plakken uitschakelen

Voorkom dat gebruikers kopiëren en plakken gebruiken tussen Webex en andere niet-beherende apps. U kunt kopiëren en plakken met andere toepassingen die door het bedrijfsbeleid worden beheerd echter wel toestaan.