Overzicht

Webex ondersteunt integratie met tools voor mobiel apparaatbeheer (MDM) zoals IBM Security Maas360®. Met deze tools kunt u toegang tot mobiele toepassingen die in uw organisatie zijn geïmplementeerd inrichten, configureren en beheren. Ze stellen u ook in staat om mobiele bedrijfsapparaten die in uw organisatie worden gebruikt, te controleren, te beheren en te beveiligen.

U kunt MaaS360 gebruiken om Webex in te schrijven en te beheren op persoonlijke apparaten (BYOD) en bedrijfstelefoons.

Met dit document kunt u de Webex-app (voor iOS of Android) importeren in uw MaaS360-app-catalogus, de app configureren en deze naar gebruikers distribueren.

Voorwaarden

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalog.

3

Klik op Toevoegen > Android en selecteer Google Play-app

4

Zoek naar 'Cisco Webex'.

Mogelijk ziet u meer dan één Cisco-app. Selecteer de app met de naam 'Cisco Webex'.

5

Klik op Webex-app selecteren en goedkeuren (om de app voor uw organisatie goed te keuren).

6

Sta de App-machtigingen toe (keur de standaardmachtigingen van de app goed).

De app moet nu worden goedgekeurd en in uw app-catalogus staan.

7

Ga naar Apps > App-catalogus

8

Zoek Webex en klik op Distribueren.

De Webex-app is geïnstalleerd op de apparaten van de geselecteerde gebruikers.
1

Ga in de portal Maas360 naar Beveiliging > Beleidsbeheer > Beleid.

2

Klik op Add policy (Beleid toevoegen) en voer de volgende waarden in/selecteer ze:

 • Voer een Naam in (bv. Webex for Android) en Omschrijving (bv. Collaboration app).

 • Voor Type selecteert u Android MDM.

 • Voor Start From selecteert u Business Templates based Policy.

 • Voor Business Usecase selecteert u BYOD of Bedrijfseigendom (afhankelijk van welke apparaten u met dit beleid beheert).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie het onderwerp Ondersteunde beperkingen in dit artikel voor meer informatie over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

1

Meld u aan bij uw MaaS360-portal op https://login.maas360.com.

2

Klik op Apps en vervolgens op Catalog.

3

Klik op Toevoegen > iOS en selecteer iTunes App Store-app

4

Zoek en selecteer 'Webex' en klik vervolgens op Toevoegen.

Mogelijk ziet u meer dan één Cisco-app. Selecteer de app met de naam 'Webex'.

5

Klik op Apps en vervolgens op App-catalogus.

6

Selecteer Webex (voor iOS).

7

Open Installatie-instellingen en controleer Automatisch bijwerken.

8

Open Beveiligingsbeleid en controleer het beleid dat u wilt inschakelen voor Webex op uw iOS-apparaten:

 • Voorkomen dat back-up van gegevens naar iTunes de Webex-back-up naar iTunes-winkels blokkeert.

 • Als u de VPP-licentie verwijdert bij het stoppen van de distributie, wordt de VPP-licentie (Volume Purchasing Program) ingetrokken wanneer u de Webex-app verwijdert uit de MaaS360-portal of de distributie stopt.

 • Verwijderen bij MDM Control Removal verwijdert de Webex-app automatisch van de mobiele telefoon van de gebruiker wanneer u de MDM-besturing van het apparaat stopt.

 • Als u de distributie stopt , wordt de Webex-app automatisch verwijderd van de mobiele telefoon van de gebruiker wanneer u de distributie naar de groep stopt.

 • Verwijderen bij selectief wissen verwijdert de Webex-app van de mobiele telefoon van de gebruiker wanneer u een selectief doekje toedient aan het apparaat.

 • Verwijderen door gebruiker beperken voorkomt dat de gebruiker de Webex-app verwijdert van zijn of haar mobiele telefoon.

9

Scrol omlaag en open App Configuration (App-configuratie) en klik op Add Configuration (Configuratie toevoegen).

Er wordt een nieuwe Webex-configuratiepagina geopend, met het tabblad Configuratie geopend.
10

Selecteer de AppConfig-community en wijzig indien nodig de volgende instellingen:

 • De duur van de schermvergrendeling in seconden bepaalt de periode van inactiviteit (op de voorgrond van de Webex-app) voordat het scherm wordt vergrendeld.

 • Schakel kopiëren en plakken van toepassingen uit en blokkeer het kopiëren van Webex en plakken naar een persoonlijke toepassing die wordt uitgevoerd op het mobiele apparaat van de gebruiker. Voorkomt niet dat de gebruiker kopieert van Webex naar andere beheerde toepassingen.

 • Met de variabele waarbij het e-mailadres kan worden ingevoegd kan MaaS360 het e-mailadres van de gebruiker vooraf invullen tijdens het aanmelden bij Webex.

11

Open het tabblad Distributie bovenaan de pagina.

12

Selecteer de gebruikersgroep Webex en klik vervolgens op Publiceren om de Webex-app te distribueren naar de iOS-apparaten van die groep.

Voordat u begint

1

Ga in de portal Maas360 naar Beveiliging > Beleidsbeheer > Beleid.

2

Klik op Add policy (Beleid toevoegen) en voer de volgende waarden in/selecteer ze:

 • Voer een Naam in (bv. Webex for iOS) en Omschrijving (bv. Collaboration app).

 • Selecteer voor TypeiOS MDM.

 • Voor Start From selecteert u Business Templates based Policy.

 • Voor Business Usecase selecteert u BYOD of Bedrijfseigendom (afhankelijk van welke apparaten u met dit beleid beheert).

3

Klik op Doorgaan.

4

Open de pagina Beveiliging van het nieuwe beleid en de pagina Beperkingen om de app te configureren.

(Zie het onderwerp Ondersteunde beperkingen in dit artikel voor meer informatie over wat u op deze pagina's kunt selecteren.)

Toegangscode/TouchID

Gebruikers toestaan een toegangscode of TouchID in te stellen. De gebruiker wordt gevraagd om een toegangscode in te voeren wanneer hij of zij de Webex-app start vanaf een mobiel apparaat.

Maximumaantal Pincode

Definieer het maximumaantal keren dat een gebruiker een onjuiste Pincode kan invoeren.

Beheerd openen in/documenten delen

Toestaan dat documenten van de Webex-app worden gedeeld met andere beleidsbeheerde apps.

Back-up van apps voorkomen

Voorkom dat gebruikers Webex-gegevens opslaan in de back-upservice voor Android/iOS.

Schermopname uitschakelen

(Android) schermafbeelding en Google Assistent-functies blokkeren.

Voor iOS-gebruikers wordt deze beperking geconfigureerd op het niveau van het besturingssysteem.

App op afstand wissen

Beheerders toestaan om Webex op afstand te wissen vanaf een mobiel apparaat.

Kopiëren en plakken uitschakelen

Voorkom dat gebruikers kopiëren en plakken gebruiken tussen Webex en andere onbeheerde apps. U kunt kopiëren en plakken met andere toepassingen die door het bedrijfsbeleid worden beheerd echter wel toestaan.