Webex Edge for enheder understøtter cloudadministrerede softwareopgraderinger til Webex Room-enheder, der kører CE 9.14 og nyere. Enhederne, hvor cloudadministrerede softwareopgraderinger er aktiveret, får nye stabile builds cirka en gang om måneden og ny betabuilds ca. hver anden uge. De tilgængelige kanaler er de samme som dem for enheder, der er registreret i clouden, og frigivelserne opdateres på samme tid.

Med cloudbaseret softwareopgradering får du de seneste opdateringer og fejlrettelser hurtigere, uden at du behøver at opgradere enheden manuelt. Cloudbaseret softwareopgradering er påkrævet for at muliggøre Webex-optimeret oplevelse.

Denne funktion er som standard deaktiveret. Når du har aktiveret cloudadministreret softwareopgradering, kan du vælge en softwarekanal i arbejdsområdets menu til valg af kanal. Som standard bruger enheder kanalen Stabil.


TAC understøtter kun den seneste stabile version af RoomOS-softwaren.

1

Gå til kundevisningen på https://admin.webex.com, gå til Enheder, og vælg den eller de enheder, du vil konfigurere.

2

Angiv konfigurationstilstanden Webex CloudUpgrades til aktiveret.

Hvis du vil indstille softwarekanalen, skal du gå til Arbejdsområder, vælge arbejdsområdet og klikke på tandhjulet i sektionen Enheder. Vælg en softwarekanal i rullemenuen. Hvis der ikke er valgt en kanal, bruges Stabil som standard.

Du skal genstarte enheder, der kører CE 9.14, når du har aktiveret cloudbaserede softwareopgraderinger for at anvende ændringen. For enheder, der kører CE 9.15 og nyere, anvendes ændringerne, når enheden går i standby eller genstarter.