1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra opkaldsbrugerportalenskal du klikke på Opkaldsindstillinger.

3

Slå Må ikke forstyrres til/fra.

4

Marker Brug ringepåmindelsefor at blive underrettet af en lyd, når et opkald in inne.

5

Klik på Gem.