1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

I användarportalen för samtalklickar du på Samtalsinställningar.

3

Aktivera Stör ej.

4

Markera Använd ringpåminnelseför att bli av med ett ljud när ett samtal kommer in.

5

Klicka på Spara.

Nästa steg

Om du vill att samtal ska gå direkt till röstbrevlådan måste du, när stör ej är aktiverat, aktivera när du är upptagen-behandling i röstbrevlådan i området Samtalsanvändarportal. Mer information om hur du konfigurerar röstbrevlådeinställningarna finns i Konfigurera inställningarna för röstbrevlåda i användarportalen församtal.