1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńkliknij pozycję Ustawienia połączeń.

3

Włącz tryb Nie przeszkadzać.

4

Zaznacz opcję Użyj przypomnienia dzwonka , abyotrzymywać powiadomienia dźwiękiem o nadejściu połączenia.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Co dalej?

Jeśli chcesz, aby połączenia przechodziły bezpośrednio do poczty głosowej, gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, musisz włączyć zabieg Gdy zajęty wobszarze Ustawienia poczty głosowej wportalu użytkowników połączeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień poczty głosowej, zobacz Konfigurowanie ustawień poczty głosowej w portalu użytkowników wywołujących.