1

Влезте в Потребителски център , след което щракнете Настройки > Обаждане > Настройки за разговори .

2

Отидете на Не безпокойте и включете превключвателя.

3

Изберете Активирайте напомнянето за звънене на вашия Cisco IP телефон поле за отметка, ако искате да бъдете уведомени със звук при постъпване на повикване.

Какво да направите след това

Ако искате обажданията да преминават директно към гласовата поща, когато функцията „ Не безпокойте “ е активирана, трябва да активирате Когато е зает лечение в Настройки на гласовата поща площ. За повече информация как да конфигурирате настройките за гласова поща, вижте: Конфигуриране на настройките на гласовата ви поща.